Nyheter

Få det du vill ha från dina luftfilter (1)

tisdag - 12 juni 2018

Lång driftlivslängd

Vare sig det gäller mat, batterier, en dyr maskin, eller något annat inköp vi gör så vill vi att det vi köper ska hålla länge. Vad vi menar med “länge” varierar såklart från produkt till produkt. En produkt som håller längre än sina rivaler är dock vanligtvis att föredra. Och luftfilter är inget undantag från denna regel.

Ett filter som varar längre ger bättre avkastning på den ursprungliga investeringen och gör att du inte behöver investera i ett nytt filter lika ofta. Du behöver inte heller ha lika många filter i lager, färre installationer behöver genomföras och bortskaffandekostnaderna blir mindre. Filter som varar längre är också bättre för miljön. De minskar mängden avfall och även antalet lastbilar på vägarna.

Men vad avgör att ett filter har nått slutet av sin driftslivslängd? Och vad gör att ett filter håller längre än sina rivaler?

Slutet av filtrets livslängd

Två saker avgör när ett luftfilter behöver bytas ut; skada och dammansamling.

Ett filter kan komma att utsättas för ganska slitsam hantering under sin livslängd, ofta innan det ens har installerats. Lufthanteringsenheter sitter ofta på ställen som är svåra att nå, så filter har en lång och ibland skakig resa framför sig innan de installeras. Och när filtret sitter på plats i en lufthanteringsenhet kan variationer i luftflöde och inkommande partiklar också skada filtermaterialet eller ramen. Om skada uppstår kan den dammfyllda luften passera genom filtret och nå den enhet, de människorna eller den utrustning du försöker skydda.

Damm kanske inte orsakar katastrofala eller omedelbara problem, men även damm sliter till slut ut ett filter. Allt eftersom filtret separerar föroreningar från det inkommande luftflödet så samlas dammet i filtermaterialet. Dessa dammlager blockerar luftflödet, vilket gör att trycket - och därmed energiförbrukningen - ökar snabbt. Faktum är att ett helt nytt filter står för ungefär 25% av lufthanteringsenhetens energiförbrukningen. Ett igensatt filter ökar detta värde till 50% av energiförbrukningen. Så även om det är frestande att skjuta på bytet av ett igensatt filter så länge som möjligt så kan detta bli dyrare för dig i längden.

Designad för livet

Som filtertillverkare fokuserar vi på att maximera våra filters livslängd så att vi kan ge våra kunder det största möjliga värdet för pengarna. Detta gör vi genom att välja de starkaste materialen och kombinera dessa i en så robust konstruktion som möjligt. Vi förlänger också livslängden genom att hitta nya sätt att öka filtrens förmåga att lagra damm.

Vi har till exempel utvecklat ett speciellt material som lagrar damm på djupet. Materialet låter dammet penetrera djupare in i fibrerna istället för att lägga sig på filtrets yta. Denna långsamma ansamling av damm i materialet gör att tryckfallet förblir lägre under en längre period och att filtrets livslängd därmed förlängs.

Ett annat sätt att maximera filtrets förmåga att lagra damm är att utforma materialet i filtret med detta syfte i åtanke. Våra textilfilter har till exempel fickor som smalnar av mot slutet. Dessa avsmalnande fickor fångar det inkommande dammet jämnt längst fickans hela yta. Detta innebär att filtret inte blir igensatt lika snabbt som det blir med U-formade fickor, vilka enbart matar ut luft genom fickans slut.

Detta är bara ett litet smakprov på det arbete vi utför för att förbättra våra filters hållbarhet. Vad kan då du göra?

Maximera livslängd och värde

Sluta titta på klockan

Många filter ersätts efter en specifik tidsperiod - såsom sex månader eller ett år. Vanligtvis i samband med att underhållsteamet gör sina schemalagda besök. Detta rigida arbetssätt tar inte hänsyn till att filter och även deras driftmiljöer är olika. Efter en specifik period kan vissa filter i en byggnad vara helt igensatta med damm medan andra filter i princip kan vara rena. Detta beror helt på mängden inkommande partiklar och de installerade filtrens förmåga att hantera dessa partiklar. Så se till att tryckfallet kontrolleras varje gång den regelbundna underhållsrutinen genomförs. Om filtret har passerat sitt rekommenderade slutgiltiga tryckfall så är det dags att byta ut det. Och välj ett filter som är anpassat för mängden inkommande partiklar när ett filter behöver bytas ut. Vårt filterhanteringssystem eco16 kan hjälpa dig hitta det rätta filtret för din specifika driftmiljö.

Robusthet bör vara ett kriterium

Ett trasigt filter gör ingen nytta, så utför regelbundna visuella inspektioner av ditt filter för att identifiera potentiella skador innan dessa leder till ytterligare problem. När du ska ersätta ditt filter är det viktigt att du väljer ett filter som är robust. Ramar som är gjorda av plast eller metall är vanligtvis att föredra framför ramar av kartong. Galler eller andra skydd är fördelaktiga. Och enkla tillägg såsom bärhandtag kan förhindra att filtret skadas under installation och därmed förlänga filtrets driftlivslängd.

Kontrollera filtrets duglighet

De flesta tillverkarna ger information om deras filters förmåga att lagra damm i produktinformationen. Be tillverkaren om denna information om den inte anges. Att välja ett luftfilter med en överlägsen förmåga att lagra damm är det enklaste sättet för dig att maximera ditt filtersystems livslängd och minimera dina kostnader.