Rättsligt meddelande

Upphovsrätt och varumärken

Upphovsrätt 2013 MANN+HUMMEL GMBH. Alla rättigheter förbehållna. All text, alla bilder, all grafik och alla ljud-/video-/animationsfiler, inklusive det sätt på vilket de är arrangerade, omfattas av upphovsrätt och annan lagstiftning om skydd av immateriella rättigheter (t.ex. varumärkeslagstiftning). De får inte kopieras, ändras eller användas på andra webbplatser i kommersiellt syfte eller för spridning. Dessutom innehåller vissa av MANN+HUMMEL GMBH:s webbsidor material som omfattas av tredje parts upphovsrätt och som har gjorts tillgängligt för användning på denna webbplats.

 

Licensieringsrättigheter

Vi hoppas att du förstår att MANN+HUMMEL GmbH måste skydda sin immateriella egendom, som omfattar patent, varumärken och upphovsrätt. Därför kan dessa webbsidor inte bevilja någon form av licensrättigheter till MANN+HUMMEL GMBH:s immateriella rättigheter.

 

Ansvar

MANN+HUMMEL är ytterst noggranna när de skapar sina webbsidor och ser till att de uppdateras regelbundet. MANN+HUMMEL kan dock inte garantera att informationen (bilder, text, priser etc.) är tillgänglig utan problem eller att den är fullständig, korrekt och aktuell. MANN+HUMMEL förbehåller sig rätten att ändra eller komplettera informationen.

MANN+HUMMEL kan inte hållas ansvarigt för direkta eller indirekta förluster eller skador - inklusive utebliven vinst - som uppstår på grund av eller i samband med den information som tillhandahålls på denna webbplats, i den mån det är juridiskt möjligt.

Ovanstående gäller även för alla länkar som det hänvisas till på dessa webbsidor, oavsett om de är direkta eller indirekta. MANN+HUMMEL ansvarar inte för någon förlust eller skada som kan uppstå till följd av åtkomst, nedladdning och lagring av dessa sidor eller länkar.

MANN+HUMMEL informerar dig härmed om att vi inte har någon kontroll över de länkade sidornas utformning och innehåll. Följaktligen kan vi inte ta något ansvar för riktigheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som tillhandahålls där eller för att se till att den är aktuell. Därför tar vi härmed avstånd från allt innehåll på alla sidor som är länkade till vår webbplats.

Informationen och uppgifterna på dessa sidor utgör inte någon form av garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd. I synnerhet utgör de inte något underförstått löfte eller någon garanti med avseende på egenskaper och skick, säljbarhet, lämplighet för särskilda ändamål eller att lagar inte överträds och att patent inte kränks.

Informationen utgör inte heller något erbjudande om försäljning. Alla angivna priser är utan förpliktelser.