Filtervalsguide

Följande frågor bör du beakta när du ska välja filter.

Detta är inte en komplett lista och innehåller endast ett antal exempel på punkter som man bör tänka på vid filterval. För mer information och råd från en expert, kontakta oss.

Användningsområde

Vad ska filtret användas för? På vår segmentsida kan du se vilka applikationer vi erbjuder lämpliga filtreringslösningar.

Vilka föroreningar ska filtreras bort?

Storlek och typ av partiklar som man vill fånga är A och O för att man ska kunna göra ett korrekt filterval. Titta på vår sida med typiska föroreningar för mer information.

Krav på renhet (filtreringsgrad)

Detta är en av de viktigaste aspekterna att tänka på vid val av filter. Man ska välja en filtreringseffektivitet som ger en tillräckligt ren miljö för din applikation men samtidigt vill man minimera tryckfallet vilket innebär att filtreringseffektiviteten inte får bli för hög. Vi hjälper dig med att göra ett korrekt val mellan filtreringseffektivitet och tryckfall för att ge dig bästa möjliga filtreringsprocess. Kontakta oss för mer information.

Ingående luftkvalitet

Våra produkter är anpassade för olika ändamål och den ingående luftkvaliteten måste beaktas vid varje val av filter. Behöver filtret tåla höga temperaturer? Sitter filtret i en fuktig miljö? Om så är fallet så måste speciella filter användas.

Ska filtret förbrännas efter användning?

Majoriteten av de filter som säljs används för allmänventilation. Förbrukade filter kan med fördel skickas till avfallsförbränning om man har gjort rätt val av filter. Om filtret används för att filtrera giftiga eller farliga ämnen ska filtret sorteras som miljöfarligt avfall.

Vilket tryckfall är acceptabelt?

För vissa användningsområden är tryckfallet oerhört viktigt för ventilationens prestanda. I många fall är energiförbrukningen för fläktarna starkt påverkade av filtrets tryckfall. Vilken effekt ger användandet av filter med högt tryckfall för din ventilation?

Hur mycket stoft ska filtret hantera?

Kommer filtret att utsättas för en hög stoftkoncetration? Är det viktigt med lång drifttid mellan filterbytena? Om så är fallet så är ett påsfilter ett bättre val än ett panelfilter.

Vilken filterdimension krävs?

Vi tillverkar ett antal standardstorlekar av filter som är de vanligaste inom industrin och allmänventilation. Många av våra produkter kan även kundanpassas för att passa just ditt system. Kontakta oss för mer information.

Behöver du ett filterskåp eller en fästram?

För att du ska utnyttja ett luftfilter maximalt krävs ett filterskåp eller en fästram som är anpassad till det filter du väljer. Vi har ett antal produkter som ger dig bästa filtreringsprestanda utifrån ditt filterval. För att se ett urval av våra filterskåp, klicka här.