ISO 16890 på 3 minuter

Ont om tid? Vår artikel ger dig all nödvändig information om den nya ISO 16890-filterstandarden och det tar bara tre minuter att läsa den.

Få nyckelfakta om den nya standarden för luftfiltrering

I början av nästa år träder en ny standard i kraft för att testa och klassificera HVAC luftfilter. ISO 16890 inriktar sig på många av frågorna kring den nuvarande EN 779-standarden och avser att ge en mer exakt bild än tidigare av ett filters prestanda i verkligheten.

Vi har varit delaktiga i utvecklingen av ISO 16890 från början. Här följer är en kort översikt av vad man kan förvänta sig.

Vad innebär den nya standarden?

ISO 16890 tillhandahåller en standardiserad process för klassificering av luftfilter som används i allmän ventilation – den är med andra ord en ny metod för gruppering av HVAC-filter utifrån deras prestanda.

Vad är fel med EN 779?

EN 779 har gjort mycket för att förbättra kvalitetsstandarden inom industrin och har utgjort en enhetlig metod för att välja filter. Vår kunskap om luften som omger oss har dock vuxit enormt under de 20 åren sedan den lanserades och dess begränsningar är uppenbara.

Den största begränsningen är det faktum att EN 779 endast testar ett filters prestanda mot en enda partikelstorlek – 0,4 µm. Partiklarna (PM) är inte enhetliga i storlek eller form. Att exponera ett filter för en partikelstorlek vid testning speglar därför inte de förhållanden som det möter i drift.

Hur skiljer sig ISO 16890 från EN 779?

Den nya ISO 16890-standarden skiljer sig från den tidigare eftersom den fokuserar på ett filters förmåga att fånga upp partiklar av olika storlek i farozonen – där partiklarna är för små för att våra kroppars inbyggda försvar ska kunna skydda oss mot dem.

Testning med ISO 16890 exponerar ett filter för partiklar från 0,3 µm och hela vägen upp till 10 µm. Detta innebär att filtren testas i förhållanden som liknar verkligheten i mycket större utsträckning och att du får en produkt som kan prestera som du förväntar dig.

Vilka är de nya ISO 16890-filtergrupperna

Baserat på denna testning klassificeras filtren i enlighet med deras effekt på PM10, PM2,5 och PM1 – det vill säga partiklar med en diameter på mindre än 10 µm, 2,5 µm respektive 1 µm.

 

Dessa partikelstorlekar är också utgångspunkten för de fyra ISO 16890-grupperna: ePM1, ePM2,5, ePM10 och Grov. "e" i gruppnamnet står helt enkelt för effekten och numret motsvarar partikelstorleken. För att kvalificera sig i varje grupp måste ett filter ha en effekt på 50 % och den partikelstorleken. Ett filter klassificeras alltså som ePM1 som fångar upp minst hälften av PM1-föroreningen som det utsattes för under testning. Filtren som uppnår en effekt lägre än 50 % med PM10 faller inom gruppen Grov.

ISO 16890-filtergruppens effektivitet 
Grov< 50 % av PM10
ePM10≥ 50 % av PM10
ePM2.5≥ 50 % av PM2.5
ePM1≥ 50 % av PM1

När filtren har testats tilldelas de en effektivitetsklass som avrundas till närmaste 5 %. Filtren beskrivs till exempel som ePM10 70 % och ePM2,5 95 %. Detta innebär helt enkelt att det första filtret har en 70 % effekt på PM10 och den andra produkten har en 95 % effekt på PM2,5.

När lanseras ISO 16890?

ISO 16890 förväntas lanseras i början av 2017, men de flesta länder kommer att ha en övergångsperiod på 18 månader där EN 779 fortfarande är giltig vid sidan av den nya standarden. Detta för att ge slutanvändare, distributörer och tillverkare tid att anpassa sig till det nya systemet.

Kommer jag fortfarande att kunna köpa en F7?

När en övergångsperiod är avslutad, nej. ISO 16890 använder en annan grupperingsmetod för klasserna G och F som vi känner till under EN 779. En direkt jämförelse mellan de gamla filterklasserna och de nya grupperna är inte okomplicerad eftersom EN 779 undersöker en bråkdel av den prestandadata som ISO 16890 gör. Att göra en identisk konvertering beaktar inte många av fördelarna som ISO 16890 medför.

Ersätter ISO 16890 alla andra standarder för luftfiltrering?

Nej, inte helt. ISO 16890 är endast avsett för tillämpningar för allmän ventilation. De högre effektfiltren klassificeras därför i enlighet med EN 1822 – såsom EPA-, HEPA- och ULPA-filter – påverkas inte av den nya standarden.

ISO 16890 påverkar också enbart de länder som antar EN 779-standarden. Områden som använder andra system – såsom ASHRAE – kommer därför också att förbli oförändrade för tillfället. Diskussioner för att introducera ISO 16890 på dessa marknader pågår, med syftet att skapa en global standard i verklig mening.

För att ta reda på mer om ISO 16890 och vad den innebär för dig, läs vår kundguide eller kontakta en av våra experter på ISO...