Nytt energisparprogram

Ett nytt, tuffare energisparprogram för luftfilter 

Den 1 januari 2015 trädde den senaste uppdateringen av Eurovents energisparprogram i kraft. Med en ny klassificering, A+, och strängare gränsvärden, utgör Eurovent 4/21 en positiv nyhet både för konsumenter och för branschen.

Utan att vilja klappa oss själva på ryggen för mycket, är det ett bevis på utvecklingsarbetet som luftfiltertillverkare åtagit sig att Eurovents klassificeringssystem för energieffektivitet kräver revision endast tre år efter lanseringen.

Sedan det ursprungliga 4/11-programmet infördes 2012, har stora framsteg gjorts inom luftfilterteknik. Produkterna som finns tillgängliga idag är så effektiva när det gäller energiförbrukning att den befintliga klassificeringsstrukturen inte längre är lämplig. 20 % av de klassade produkterna hamnar faktiskt i den aktuella A-klassificeringen. Naturligtvis nedvärderar detta att uppnå högsta klass och döljer vad som är verkligen är de bästa alternativen för kunder.

För att motarbeta detta fastställer Eurovent 4/21 en strängare gräns för varje klassificering, och är utformad för att placera en procentandel av produkterna i varje kategori, så att bara de allra bästa filtren kommer att uppnå de högsta klassificeringarna.

Klassificering

A+

A

B

C

D

E

Andel av totalsumman

1%

5%

15%

30%

30%

19%

 

Detta ger två viktiga fördelar för köpare och slutanvändare. För det första, att välja en produkt av högre klassificering innebär verkligen att du väljer ett av de mest effektiva alternativen som finns. För det andra främjar den nya klassificeringen ökad konkurrens och produktutveckling, vilket innebär bättre luftfilter med bättre prestanda. Denna tuffare Eurovent 4/21 kommer att leda till luftfilter som erbjuder ännu lägre driftskostnader och energiförbrukning.

Eurovent 4/21 – energiförbrukning efter filterklass (kWh)

 

M5

M6

F7

F8

F9

A+

< 450

< 550

< 800

< 1000

< 1250

A

550

650

950

1200

1450

B

700

800

1200

1500

1900

C

950

1100

1700

2000

2600

D

1200

1400

2200

3000

4000

E

> 1200

> 1400

> 2200

> 3000

> 4000

 

Dominoeffekten av denna omstrukturering är att cirka 14 % av alla produkter kommer att nedgraderas från en A-klass – även de som hamnar precis utanför den nya gränsen. Man bör dock komma ihåg att dessa produkters prestanda inte har försämrats på något sätt och att de fortfarande stå för utmärkt energieffektivitet Nu finns det bara mer utrymme för förbättring.

Det är också värt att lyfta fram skillnaden i energieffektivitet mellan varje filterklass. Ett A+-klassat F7-filter kan t.ex. förbruka samma energimängd som ett B-klassat M6-filter. Så det är viktigt att välja en produkt efter vad som krävs istället för att överspecificera filterklassen eller göra ett val baserat på inköpshistorik. Lösningen är att välja filter som levererar rätt nivå av luftrenhet till den lägsta möjliga energiförbrukningen.

Eurovent 4/21 är till stor hjälp för att klargöra detta.

Eurovent 4/21 – värderar luftfiltreringens energieffektivitet

Ett filter förbrukar energi genom att skapa ett motstånd mot luftflödet som uppkommer. Detta tryckfall innebär att ventilationsfläkten måste arbeta hårdare för att få luften att förflytta sig. Ansträngningen som krävs är direkt relaterad till energin som förbrukas av fläktmotorn. Det finns andra bidragande faktorer, men enkelt uttryckt kan man säga att om tryckfallet över filtret sänks arbetar fläkten inte lika hårt och förbrukar därför mindre energi.

Eurovent 4/21 tillhandahåller en enhetlig och godkänd metod för testning, klassificering och framläggning av ett luftfilters energieffektivitet, vilket gör jämförelsen mellan olika produkter enkel.

Fina dammfilter (M5–F9 till EN 779) med ett mått på 592x592 mm från deltagande (Eurovent-certifierade) tillverkare har rätt till att bli klassificerade.

Beroende på deras förväntade energiförbrukning, tilldelas produkterna sedan en av sex klassificeringar från A+ (bäst) till E (sämst).