Vad letar du efter?
Välj region, land och språk

    

Filtersökning

Det finns mycket att tänka på när du väljer ett luftfilter. Från att förstå hur ett luftfilter fungerar till att dechiffrera de vanliga termerna som används inom filtreringsindustrin. Så vi har sammanställt följande luftfilterguide för att hjälpa dig att förstå vad du borde leta efter och hitta det bästa filtret för dig.

Hur man väljer rätt luftfilter enligt ISO 16890

Det är välkänt att om man gör rätt filterval kan det minska energikostnaderna väsentligt. ISO 16890 har gjort det enkelt att välja den lämpligaste filtreringseffektiviteten för specifika byggnader. Alla kvalificerade luftfilter klassificeras från A+ till E där A+ representerar optimal energiprestanda och E representerar sämst energiprestanda. Ta en titt på vår konvertering från DIN EN 779: 2012 till DIN EN ISO 16890 för att välja det mest effektiva luftfiltret.

Hur fungerar ett luftfilter?

Trots att de kan se relativt enkla ut ingår det mycket teknik i ett luftfilter. Vår guide till filtreringsteori förklarar vad som försiggår på insidan av filtret som ser så enkelt ut utifrån, samt går igenom de viktigaste filtreringsmekanismerna och hur partiklarna faktiskt fångas.

Få det du vill ha från ditt luftfilter

Slutet av filtrets livslängd

Två saker avgör när ett luftfilter behöver bytas ut; skada och dammansamling.

Ett filter kan komma att utsättas för ganska slitsam hantering under sin livslängd, ofta innan det ens har installerats. Lufthanteringsenheter sitter ofta på ställen som är svåra att nå, så filter har en lång och ibland skakig resa framför sig innan de installeras. Och när filtret sitter på plats i en lufthanteringsenhet kan variationer i luftflöde och inkommande partiklar också skada filtermaterialet eller ramen. Om skada uppstår kan den dammfyllda luften passera genom filtret och nå den enhet, de människorna eller den utrustning du försöker skydda.

Damm kanske inte orsakar katastrofala eller omedelbara problem, men även damm sliter till slut ut ett filter. Allt eftersom filtret separerar föroreningar från det inkommande luftflödet så samlas dammet i filtermaterialet. Dessa dammlager blockerar luftflödet, vilket gör att trycket - och därmed energiförbrukningen - ökar snabbt. Faktum är att ett helt nytt filter står för ungefär 25% av lufthanteringsenhetens energiförbrukningen. Ett igensatt filter ökar detta värde till 50% av energiförbrukningen. Så även om det är frestande att skjuta på bytet av ett igensatt filter så länge som möjligt så kan detta bli dyrare för dig i längden.

Designad för livet

Som filtertillverkare fokuserar vi på att maximera våra filters livslängd så att vi kan ge våra kunder det största möjliga värdet för pengarna. Detta gör vi genom att välja de starkaste materialen och kombinera dessa i en så robust konstruktion som möjligt. Vi förlänger också livslängden genom att hitta nya sätt att öka filtrens förmåga att lagra damm.

Vi har till exempel utvecklat ett speciellt material som lagrar damm på djupet. Materialet låter dammet penetrera djupare in i fibrerna istället för att lägga sig på filtrets yta. Denna långsamma ansamling av damm i materialet gör att tryckfallet förblir lägre under en längre period och att filtrets livslängd därmed förlängs.

Ett annat sätt att maximera filtrets förmåga att lagra damm är att utforma materialet i filtret med detta syfte i åtanke. Våra textilfilter har till exempel fickor som smalnar av mot slutet. Dessa avsmalnande fickor fångar det inkommande dammet jämnt längst fickans hela yta. Detta innebär att filtret inte blir igensatt lika snabbt som det blir med U-formade fickor, vilka enbart matar ut luft genom fickans slut.

InköInköpsprispspris

Detta är den mest uppenbara kostnaden, men ibland är det svårt att göra en rättvis jämförelse med rivalers luftfilter. Två filter som på papper verkar lika - som är av samma storlek, filterklass och liknar varandra på andra sätt - kan ge väldigt olika resultat under sin driftslivslängd. Dessa skillnader i resultat kan uppstå på grund av skillnader under ytan på materialteknologin och andra element i filterdesignen. Du kan utforska dessa skillnader mer utförligt i vår SlideShare -  luftfiltreringens  mekanismer.

Energiförbrukning

Det har ingen strömkabel eller batterier så det kan verka konstigt att prata om ett luftfilters energiförbrukning. Ett filter förbrukar dock energi tack vare motståndet det orsakar luftflödet i HVAC-systemet. Ju högre detta motstånd, eller tryckfall är, desto hårdare måste fläkten arbeta för att filtrera samma mängd luft.

Denna energiförbrukning utgör, utan tvekan, den högsta kostnaden som ett luftfilter genererar. Eurovent - Den europeiska föreningen för tillverkare av lufthanterings- och kylutrustning - har kunnat dra slutsatsen att 80% av ett filters totala ägandekostnader utgörs av energiförbrukning. I jämförelse utgör inköpspriset bara 10% av dessa kostnader. Därför kan ett filter med billigare inköpspris slutändan komma att kosta dig mycket mer pengar. För att ytterligare sätta detta i perspektiv så står luftfilter för 15% av energin som förbrukas i en normal kontorsbyggnad

Underhåll

Självinstallerande filter har ännu inte uppfunnits så du behöver fortfarande åtminstone en person för att installera filterelement i din lufthanteringsenhet. När det väl är installerat kräver ett luftfilter återkommande inspektioner för att säkerställa att det är i gott skick och det behöver ibland också rengöras från skräp och damm. Oavsett om dessa uppgifter utförs av en anställd eller en extern tjänsteleverantör så kostar de pengar att utföra.

Bortskaffande

Bortsett från när det kommer till specialiserade användningsområden såsom biologisk forskning eller kärnkraftsindustri så är de flesta luftfiltren relativt enkla att bortskaffa när de nått slutet på sin driftslivslängd. Det kan dock ändå vara en dyr affär; att göra dig av med ett HVAC-filter kan vanligtvis kosta runt en tredjedel av filtrets inköpspris och produkter som innehåller glasfibermaterial kan vara ännu dyrare att bortskaffa. Dessa produkter måste tas till en avfallsdeponi eftersom att de inte kan förbrännas och är svårare att bytas ut på grund av hälso- och säkerhetsriskerna detta utgör för underhållsteamet.

Ett HVAC-luftfilter tjänar vanligtvis två syften; dels så skyddar det andra komponenter i lufttillförselsystemet från smuts och skada och dels så förser det människor i en byggnad med ren och frisk luft. Det kan finnas andra nischade tillämpningsområden, såsom att skydda artefakt på museum, men generellt är syftet med ett luftfilter i en kontorsbyggnad att skydda människors hälsa och/eller utrustning.

För att kunna göra det måste ett luftfilter fånga föroreningar från det inkommande luftflödet. Olika filter utför denna uppgift till olika bra beroende på storleken, formen och designen. I slutändan är det dock filtrets blockeringsförmåga som avgör hur mycket föroreningar det avlägsnar från luften. Ju fler och ju mindre partiklar ett filter kan fånga upp, desto mer effektivt är filtret.

När EN779 var den rådande standarden, så var filtreringsklassen F7 standard för HVAC-filter. Den nya standarden är ISO 16890, men det kan mycket väl vara så att du har ett F7-filter i din lufthanteringsenhet. Den är potentiellt ingenting fel med det. Men har du någonsin undersökt ditt filtreringssystem för att avgöra om det presterar som du hade hoppats att det skulle göra när du köpte ditt luftfilter? Om inte så är du inte inte ensam om det. Fler och fler företag har en ny strategi när det kommer till sina inköp av filter - en strategi som har som mål att åstadkomma den nödvändiga luftkvaliteten.

Maximera livslängd och värde

 • Sluta titta på klockan: Många filter ersätts efter en specifik tidsperiod - såsom sex månader eller ett år. Vanligtvis i samband med att underhållsteamet gör sina schemalagda besök. Detta rigida arbetssätt tar inte hänsyn till att filter och även deras driftmiljöer är olika. Efter en specifik period kan vissa filter i en byggnad vara helt igensatta med damm medan andra filter i princip kan vara rena. Detta beror helt på mängden inkommande partiklar och de installerade filtrens förmåga att hantera dessa partiklar. Så se till att tryckfallet kontrolleras varje gång den regelbundna underhållsrutinen genomförs. Om filtret har passerat sitt rekommenderade slutgiltiga tryckfall så är det dags att byta ut det. Och välj ett filter som är anpassat för mängden inkommande partiklar när ett filter behöver bytas ut. Vårt filterhanteringssystem eco16 kan hjälpa dig hitta det rätta filtret för din specifika driftmiljö.
 • Robusthet bör vara ett kriterium: Ett trasigt filter gör ingen nytta, så utför regelbundna visuella inspektioner av ditt filter för att identifiera potentiella skador innan dessa leder till ytterligare problem. När du ska ersätta ditt filter är det viktigt att du väljer ett filter som är robust. Ramar som är gjorda av plast eller metall är vanligtvis att föredra framför ramar av kartong. Galler eller andra skydd är fördelaktiga. Och enkla tillägg såsom bärhandtag kan förhindra att filtret skadas under installation och därmed förlänga filtrets driftlivslängd.
 • Kontrollera filtrets duglighet: De flesta tillverkarna ger information om deras filters förmåga att lagra damm i produktinformationen. Be tillverkaren om denna information om den inte anges. Att välja ett luftfilter med en överlägsen förmåga att lagra damm är det enklaste sättet för dig att maximera ditt filtersystems livslängd och minimera dina kostnader.

 • Fokusera på att sänka din energiförbrukning: För att minska ett luftfilters energiförbrukning behöver man minska motståndet som luftflödet möter. Om vi minskar tryckfallet kan vi justera fläkten eller återställa växelriktaren för att konsumera mindre energi.  För att förenkla uppgiften med att leta efter ett energieffektivt luftfilter har Eurovent och föreningens medlemmar skapat ett energiklassificeringssystem. På samma sätt som man bedömer en TV eller en kyl så bedöms kvalificerade produkter på en skala mellan A+ (den bästa rankningen) och E (den sämsta rankningen). När det kommer till produkter som inte inkluderas i rankningen - såsom filter som erbjuder lägre och högre luftkvalitet - så bör du välja ett med lägre tryckfall för att minimera din energiförbrukning. Energiförbrukningen kommer att utgöra runt 80% av den totala summan som du spenderar på ett filter så det är värt att tänka igenom ditt val noga.

 • Välj en längre livslängd: Ju längre ditt filter håller desto längre kan du försena kostnader i anslutning till installation, bortskaffande och underhåll. Så leta efter produkter som har en längre driftlivslängd - vanligtvis de som har en bättre förmåga att lagra damm.
 • Försök bortskaffa ditt filter på ett miljövänligt (och plånboksvänligt) sätt: Det bästa sättet att bortskaffa dina använda filter är att förbränna dem, vilket genererar energi och reducerar mängden avfall. Filter med metallram eller med glasfibermaterial kan dock inte bortskaffas på detta sätt. Så leta efter filter med plastram och ett syntetiskt material för att reducera dina bortskaffandekostnader och minska miljöpåverkan.

Resultatorienterad filtrering

Filter måste kunna prestera i alla möjliga miljöer - från kyliga och fuktiga städer till torra och heta lantliga miljöer. Typen av och storleken på föroreningar som ett filter behöver kunna hantera varierar från plats till plats, liksom fuktigheten, temperaturen, luftflödet och andra faktorer som påverkar filtrets prestanda. Faktum är att driftmiljö och föroreningstyp ofta kan varierar mellan närliggande byggnader. Det är därför som alla val av filter måste göras med det filtrets specifika användningsmiljö i åtanke för att säkerställa hög luftkvalitet och att det du försöker skydda inte utsätts för några typer av risker. En resultatorienterad strategi som tar hänsyn till konkreta bevis, din användningsmiljö och dina mål kan säkerställa att människorna och utrustningen i din byggnad skyddas - och kan dessutom kan spara dig pengar. Såhär fungerar det.

 • Bestäm dig för ett resultat: Den vanligaste anledningen till att installera HVAC-filter är att skydda människor och komponenter. Vi människor är den mest sårbara och värdefulla av dessa två typer av tillgångar, så om luften är säker för människor är den säker för resten av HVAC-systemet. Så det resultat du vill att ditt filtreringssystem ska åstadkomma är att luften som människorna i din byggnad andas in är säker och av hög kvalitet. Som tur är har Världshälsoorganisationen specificerat exakt vad en säker nivå innebär: 20 mg/m³ gällande PM10 (partiklar som är mindre än 10 µm i diameter), och 10 mg/m³ gällande PM2.5 (partiklar som är mindre än 2.5 µm).
 • Ta reda på vad du har att göra med: Nu när vi vet vilket resultat vi är ute efter så måste vi fastställa nivåerna på de inkommande föroreningarna. De flesta länderna i världen publicerar nu föroreningsnivåer för alla sina regioner - ofta med detaljerade historiska uppgifter och ibland i realtid. Så att ta reda på nivåerna av PM10 och PM2,5 i ditt lokala område kanske bara kräver en snabb internetsökning.
 • Gör lite matte: Med hjälp av uppgifter om föroreningar i ditt närområde kan du kalkylera hur effektivt ditt filter behöver vara att åstadkomma säker luftkvalitet i din byggnad. Om exempelvis PM-koncentrationerna utanför ditt kontor är 48 μg/m³ för PM10 och 33 μg/m³ för PM2,5, så behöver du ett filtreringssystem som kan reducera mängden PM10 med 58% och PM2,5 med 69%. Detta är likvärdigt med ett ISO 16890-filters minimiverkningsgrad, nämligen 60% ePM10 och 70% ePM2,5.
 • Ge dig själv en säkerhetsbuffert eller gör en mätning: De publicerad luftföroreningsnivåerna är såklart inte exakt representativa för luftkvaliteten i din specifika byggnad. Föroreningsnivåer är långt ifrån statiska och lokala föroreningar som orsakas av byggnationer eller industriell aktivitet kanske inte registreras i publicerad regional data. Vi rekommenderar därför du ger dig själv en säkerhetsbuffert genom att välja ett filter som är 10% - 20% mer effektivt än vad som är nödvändigt enligt dina beräkningar. Detta kommer se till att du har tillräckligt skydd under perioder då föroreningsnivåerna stiger och kommer minska riskerna närliggande källor till föroreningar utgör. Eller så kan du be din filtreringspartner mäta luftföroreningarna i din byggnad. Vi undersöker regelbundet våra kunders arbetsplatser som en del av vårt eco16-program. Vi mäter de inkommande nivåerna och typerna av föroreningar, och skapar en anpassad filterlösning som garanterar säker luftkvalitet till det lägsta möjliga priset. Läs mer om eco16 här.
 • Var försiktig med att välja filter som är mer avancerade än nödvändigt: Vid det här laget kanske du frågar dig själv varför du inte bara skulle välja det mest effektiva filtret som finns tillgängligt. Svaret på det har att göra med kostnad. Effektivare filter tenderar också att vara dyrare att köpa och kommer - eftersom de är tillverkade för att fånga upp mindre partiklar - fyllas med damm mycket snabbare än filter i lägra klasser, vilket förkortar filtrets driftlivslängd.