Vad letar du efter?
Välj region, land och språk

    

Effektivitetssystem Eurovent 4/21

En ny energieffektivitetsdefinition för luftfilter baserad på DIN EN ISO 16890

Den 1 januari 2019 trädde Eurovents reviderade energieffektivitetsprogram i kraft. Det ersätter programmet som var giltig under en övergångsperiod mellan den gamla teststandarden EN779:2012 och standarden ISO EN 16890: 2016.

Ett år efter den obligatoriska introduktionen av ISO EN 16890 avseende luftfilters effektivitet har en energiklassificering baserad på ISO-effektivitetsklasserna nu också lagts till. Den är baserad på den specifika årliga energiförbrukningen (kWh/år) för varje ISO-effektivitetsklass. Energiklassificeringen ändrades. I det gamla systemet, baserat på EN779, hade varje energiklass ett energivärde från A + till E. I det nya klassificeringssystemet finns det fem olika energivärden för varje klass.

I det gamla systemet låg energiförbrukningen för ett A-klassat F7-filter på mellan 800 och 950 kWh.
I det nya systemet kan filtereffektivitet för ett F7-filter ligga på mellan ePM2,5 50-65 % och ePM1 50-65 %. A-klassen beror nu på ett mer exakt sätt den fastställda effektivitetsklassen.

Eurovent 4/21 - 2018 är utformad så att bara en viss procentandel av produkter delas in i varje kategori vilket gör att bara de allra bästa filtren uppnår den högre klassificeringen.

  • Betyg A+: 1 %
  • Betyg A: 5%
  • Betyg B: 15%
  • Grad C: 30%
  • Betyg D: 50%
  • Betyg E: 50%

Klassificeringen är mer exakt än det gamla systemet enligt EN779. Detta ökar transparensen kring hur mycket energi filter i luftkonditionerings- och ventilationssystem förbrukar och förenklar valet av filter.

Eurovent 4/21 - 2018 - Årlig energiförbrukning (kWh/år) specifikt för varje ISO-effektivitetsklass

Eurovent klassificeringstabell 1
Eurovent klassificeringstabell 2
Eurovent klassificeringstabell 3

Konsekvenserna av denna omstrukturering är att cirka 14 % av alla produkter kommer att nedgraderas från en A-klass – även de som hamnar precis utanför den nya gränsen. Det bör kommas ihåg att prestandan hos dessa produkter inte har försämrats på något vis och att de fortfarande erbjuder utmärkt energieffektivitet. Nu finns det dock mer utrymme för förbättringar.

Det är också värt att lyfta fram skillnaden i energieffektivitet mellan varje filterklass. Med ett A+-klassat F7-filter skulle exempelvis samma mängd energi kunna konsumeras som med ett B-klassat M6-filter. Därför är det avgörande att välja en produkt utifrån behov och att inte i onödan välja ett filter i en för hög filterklass, eller göra ett val baserat på tidigare inköp. Nyckeln är att välja ett filter som resulterar i korrekt luftkvalitet till lägsta möjliga energiförbrukning. Eurovent 4/21 är till stor hjälp i detta.

Eurovent 4/21 - 2018 - Klassificering av energieffektivitet avseende luftfilter

Ett filter förbrukar energi genom att skapa ett motstånd mot luftflödet som flödar genom det. Detta tryckfall innebär att ventilationsfläkten måste arbeta hårdare för att förflytta luften. Kraften som krävs är direkt relaterad till den energi som fläktmotorn förbrukar. Det finns andra bidragande faktorer, men enkelt uttryckt behöver fläkten inte arbeta lika hårt och förbrukar mindre energi om filtrets tryckfall sänks.

Eurovent 4 / 21- 2018 tillhandahåller en enhetlig och validerad metod för att testa, klassificera och presentera ett luftfilters energieffektivitet vilket gör det enkelt att jämföra olika produkter.

Findammsfilter, enligt ISO EN 16890, med en ytdimension på 592 x 592 mm från deltagande (Eurovent-certifierade) tillverkare kan klassificeras.

Beroende på deras förväntade energiförbrukning delas produkter sedan in i en av sex klasser, från A+ (den bästa) till E (den sämsta).

För att erhålla en Eurovent-certifiering skickar filtertillverkare in testrapporter från oberoende laboratorier för varje filter. Eurovent granskar uppgifterna och gör oanmälda kontroller på produktionsanläggningarna.

Eurovent Certified Performance

Detta intyg om produktprestanda har utfärdats av Eurovent Certita Certification i enlighet med certifieringsreglerna: ECP FIL - " Luftfilter " som gällde vid det fastställda datumet.