Vad letar du efter?
Välj region, land och språk

   

DIN EN 13501 - Den nyaste standarden för förebyggande brandskydd

Luftfilter kanske inte är källan till en brand, men eftersom torra textilier ofta är fulla av damm kan de fungera som en accelerator för en händelse som börjar någon annanstans. Därför måste filter för luftkonditioneringssystem i byggnader på EU-nivå testas i enlighet med EN 13501 och uppfylla klass E (normalt brandfarliga byggnadsmaterial).

Vad exakt är EN 13501?

 • Provningsmetoden utförs enligt ISO 11925-2 för klass E.
 • Den bedömer brandfarligheten hos en byggprodukt när den utsätts för en liten brännbar låga i 15 sekunder.
 • Testar droppande beteende och rökutveckling.
 • Det ger större säkerhet för människor i byggnaden.

Endast luftfilter som överensstämmer med denna standard och som inte ökar byggnadens brandbelastning får installeras i luftkonditioneringssystem i byggnader. Eftersom rök är det första hotet mot människor ger EN 13501 större säkerhet för de boende i en byggnad.

Vikten av brandskyddscertifierade luftfilter

Frank Spehl, Director R&D på MANN+HUMMEL LS&E Air Filtration, betonar vikten av brandskyddscertifiering för luftfilter i HVAC-system.

Brandens utveckling och rökspridning

Säkerheten med luftfilter från MANN+HUMMEL

MANN+HUMMEL:s luftfilter uppfyller helt och hållet kraven i EN 13501 klass E. Det innebär att varken de enskilda komponenterna eller våra kompletta filter ökar brandbelastningen i en byggnad - vilket har bevisats i tester av externt brandskydd i enlighet med ISO 11925-2.

Men denna säkerhet är inte till priset av miljön. Alla våra metallfria filter är helt förbrännbara för att minska antalet deponier och göra det möjligt att återvinna energi från bortskaffandet.

Naturligtvis handlar säkerhet inte bara om brandskydd - särskilt när det gäller en livsviktig resurs som luft. Därför måste luftfilter uppfylla ett stort antal standarder som täcker olika aspekter av hälsa och säkerhet.

Vi garanterar maximal produktsäkerhet med alla relevanta standarder

 • Ventilationsutrustning: EN 13053, EN 16789-3, VDI 3803-1, Eurovent 4/23, DIN 1946-4
 • Kvalitet, effektivitet, teknik: ISO 16890, EN 1822 / ISO 29463, VDI 3803-4
 • Energieffektivitet: Eurovent 4/21
 • Hygien/metabolism: VDI 6022, VDI 3803-4, DIN 1946-4, EG 1935/2004, ISO 846, EU 10/2011, ADI-free
 • Brandskydd: EN 15423, EN 13501, DIN 53438
 • Brandskydd för järnvägsfordon: EN 45545-2

Industristandarder: brandskydd i byggnader

 • EN 15423: Ventilation av byggnader - Brandskydd av ventilationssystem
 • VDI 3803-4: Luftkonditioneringskrav för luftfiltersystem (klass E enligt EN 13501)
 • EN 13501: Klassificering av byggprodukter enligt deras beteende vid brand (luftfilter måste testas enligt EN 13501, klass E).
 • EN ISO 11925-2: Testar byggprodukters brandbeteende, brännbarhet och flamning.