Vad letar du efter?
Välj region, land och språk

    

Luftrenare test - effektivitet

OurAir

Flera studier vid Karlsruhe Institute of Technology bekräftar effektiviteten av OurAir SQ 2500 och OurAir TK 850 (föregångare till OurAir SQ 1750)

Det är nu känt att coronaviruset (COVID-19) sprids huvudsakligen via aerosoler i luften. Aerosoler är små droppar som kastas ut i den omgivande luften vid andning eller samtal och kan sedan spridas över hela rummet. För att reducera koncentrationen av virus i luften är det nödvändigt att man antingen byter ut eller renar luften. Antivirala luftrenare spelar en stor roll på alla platser som saknar effektiv ventilation. Men hur effektiva är de egentligen? Bidrar de till att reducera aerosolnivåer?

KIT (Karlsruhe Institute of Technology) har genomfört flera studier och bekräftat att rumsluftrenarna OurAir TK 850 (föregångare modell av OurAir SQ 1750) och OurAir SQ 2500 reducerar avsevärt antalet partiklar i en lokal och bidrar därigenom till att minska risken för infektioner.

Studie av KIT

Prof. Dr. Achim Dittler från Karlsruhe Institute of Technology (KIT) rapporterar om sin studie i ett klassrum om effektiviteten hos den antivirala luftrenaren OurAir TK 850 (föregångare modell av SQ 1750) från MANN + HUMMEL.

Påverkan av OurAir SQ 2500-drift på koncentrationen av omgivande luftpartiklar i en sluten inomhusmiljö - seminarierum

Studien ger två huvudsakliga slutsatser:

  • Vid användning av luftrenaren OurAir SQ 2500 får man resultatet att aerosolbelastningen reduceras signifikant på en kort tidsperiod (efter 4 minuter med 50 %, efter 15 minuter med 90 %)
  • Luftflödeshastigheten har en direkt effekt på luftutbyteshastigheten (= filtreringshastigheten) och är avgörande för reduktionshastigheten samt effektiviteten av luften

Ökad effektivitet vid simulering

Effektiviteten av rumsluftrenaren, det vill säga att en luftrenare reducerar aerosoler i rummet, är en sak. Hur snabbt detta sker är en annan. Förutom att verifiera effektiviteten visade studien från KIT Karlsruhe även att placeringen av en luftrenare är avgörande för hur snabbt koncentrationen av aerosoler - och därmed risken för infektion - minskar.

Med en optimal uppsättning kan hastigheten av aerosolreduktionen ökas betydligt och i vissa fall till och med fördubblas. Genom att använda de senaste simuleringsmetoderna i våra lokaler tillsammans med vår mångåriga erfarenhet inom området, kan vi få fram ett optimalt antal luftrenare och deras placering redan innan de köps och installeras.