Vad letar du efter?
Välj region, land och språk

     

Luftföroreningsstatistik

Det verkar som om det är nya reportage om luftföroreningar på nyheterna varje dag. Här är sju statistiska variabler som visar varför det är viktigt – och vad du kan göra åt det.

I november 2015 nådde luftföroreningarna i Shenyang en nivå som var 56 gånger högre än de av WHO fastställda säkra nivåerna1.

Världshälsoorganisation (WHO) anger den högsta säkra nivån för PM2,5 – luftburna partiklar mindre än 2,5 mikrometer i diameter – som 25 µg/m³ under en 24-timmarsperiod och 10µg/m³ som ett årsmedelvärde2. Så när föroreningsnivån i Shenyang i provinsen Liaoning i Kina överskred 1 400 µg/m³ i slutet av 2015 var den 56 gånger högre än det av WHO angivna säkra dagliga gränsvärdet. Enligt rapporter var sikten endast 100 meter och lokala sjukhus såg en tillströmning av patienter med andningssvårigheter.

 

Luftföroreningar leder till 5,5 miljoner dödsfall per år, den fjärde största dödsorsaken världen över 3.

Projektet The Global Burden of Disease (Den globala sjukdomsbördan) visade att mer än fem och ett halv miljoner människor dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar. Det stora flertalet av dessa i Kina och Indien där 1,6 respektive 1,3 miljoner människor mister sina liv varje år på grund av dålig luftkvalitet. Detta visar att luftföroreningar är den fjärde största dödsorsaken före fetma, undernäring och alkohol- och drogmissbruk.

 

Att minska mängden PM2,5 skulle vara mer fördelaktigt för den förväntade livslängden än att eliminera både bilolyckor och passiv rökning.

En statlig brittisk studie undersökte vilken påverkan luftföroreningar har på den förväntade livslängden. Den visade att eliminering av bilolyckor skulle förlänga den förväntade livslängden med två månader och undanröjning av passiv rökning skulle resultera i en ökning av den förväntade livslängden med två och en halv månad. Men en minskning av 10 µg/m³ – inte eliminering – av PM2,5 skulle öka den förväntade livslängden med sju och en halv månad.

 

Den amerikanske presidenten Obama förlorade sex timmar av sin förväntade livslängd under sin tre dagar långa vistelse i New Delhi4.

Under ett statsbesök i den indiska huvudstaden år 2015 ägnade president Obama tre dagar åt att andas in den fräna luft som stadens invånare tvingas inandas varje dag. PM2,5-nivåerna låg i genomsnitt mellan 76 och 85 µg/m³ under hans vistelse, vilket innebar en minskning av presidentens förväntade livslängd med två timmar per dag under besöket.

 

The Great Smog (Smogen i London) skördade 4 000 Londonbors liv år 1952.

Under fyra dagar år 1952 låg det en tjock rökdimma över London. Invånare och kraftverk brände större mängder kol för att kunna hantera kallare temperaturer. Detta i kombination med ett högtryck ledde till att kall, förorenad luft innestängdes under ett lager av varm luft. Sikten sjönk drastiskt till bara några meter och under veckorna som följde dog uppskattningsvis 4 000 personer av miljörelaterade sjukdomar. Dödstalen var högre än normalt under flera månader därefter.

 

98,5 % av partiklarna i luften är mindre än 1 µm i diameter.

Under de första dagarna av The Great Smog var partiklarna i luften relativt grova. Men i samband med förändringar av bränslen och hur vi omvandlar dem till energi har mindre partiklar visat sig vara de mest vanligt förekommande i vår atmosfär. Nu för tiden utgör partiklar som är mindre än 1 µm i diameter (PM1) över 98 % av partiklarna i luften runt omkring oss, räknat i antal. Dessvärre är PM1 också mycket mer skadliga än större partiklar – de tar sig djupt in i våra lungor och tränger in i blodomloppet istället för att fastna i näsan och halsen.

 

Vi tillbringar cirka 90 % av vår tid inomhus, där graden av luftföroreningar uppskattas vara 2–5 gånger högre än utomhus.

Traditionellt arbetade, handlade eller tillbringade vi inte vår fritid inomhus. Vi reste inte heller till vår arbetsplats eller andra platser inträngda i ett fordon. Nu för tiden tillbringar vi cirka 90 % av vår tid inomhus. Och det är här som luftkvaliteten är som allra sämst – inomhusluften innehåller cirka två till fem gånger mer föroreningar än utomhusluften.

Vad kan du göra?

Trots att det är svårt att försvara sig mot luftföroreningar utomhus kan rätt luftfilter skydda en byggnads invånare mot risken för luftburna partiklar inomhus. Så det är viktigt att man väljer ett filter som har förmågan att fånga upp den nivå av föroreningar som krävs av det. Detta innebär att du måste uppmäta PM-halten i din omgivning och jämföra den med filtrets prestanda. Men det är viktigt att inte ange en för hög filtreringseffektivitet. Att välja ett filter som ger högre filtreringseffektivitet än du verkligen behöver riskerar att strypa luftflödet och höja energiförbrukningen för hela ditt VVS-system. 

Airpocalypse now: Kinas föroreningar når rekordnivåer, The Guardian, 9 november 2015
www.theguardian.com/world/2015/nov/09/airpocalypse-now-china-pollution-reaching-record-levels

WHO:s riktlinjer för luftkvalitet för luftburna partiklar, ozon, kvävedioxid och svaveldioxid, Världshälsoorganisationen, 2005
apps.who.int/iris/bitstream/10665/69477/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf

3 Förorenad luft orsakar 5,5 miljoner dödsfall per år enligt ny forskning, BBC, 13 februari 2016 https://www.bbc.com/news/science-environment-35568249

4 Herr president, världens sämsta luft förkortar ditt liv med 6 timmar, Bloomberg, 26 januari 2015 https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-26/mr-president-world-s-worst-air-is-taking-6-hours-off-your-life