Terminoloji

Aktif Karbon Filtreler (İng: Activated Carbon Filters) Havadaki gazları ve kokuları tutmak için bir kompozit karbon malzemeden oluşmuş bir tabaka, filtre malzemesi içinde yer alır. Moleküler Filtreleme
Yüzeyde tutulma(İng: Adsorption) Gaz veya buhar halindeki kirletici partiküllerin yakalanarak fiziksel ve kimyasal işlemlerle bir katı filtreleme malzemesinin yüzeyinde tutulması.
AHU**(İng: AHU) *Hava İşleme Ünitesi
Bir fan ve içine bir filtre yerleştirilen hava kanalından oluşan bir sistem, örn. ısı eşanjörü, nemlendirici, vs.
Hava Akışı(İng: Air Flow) Birim zamanda filtreden geçen hava hacmi.
Hava Filtresi(İng: Air Filter) İçinden geçen havadaki asılı parçacıkları uzaklaştırmak için tasarlanmış bir cihaz.
Yakalama (İng: Arrestance) Bir filtrenin, belli çalışma koşulları altında, içinden geçen havadaki standartlara göre belirlenmiş test tozunu tutma kabiliyetine dair bir ölçü. Ağırlık yüzdesi olarak ifade edilir.
ASHRAE**(İng: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers)
Amerikan Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme Mühendisleri Derneği
Torba/Cep Filtreler (İng: Bag/Pocket Filters) Filtreleme malzemesinin kendiliğinden destekli olarak veya içinden geçen hava akışıyla desteklenen cepler veya torbalar oluşturduğu genişleyen yüzey filtreleri.
Patlama Basıncı (İng: Burst Pressure) Filtrenin maksimum dayanma basıncını aşarak patlamasına neden olan hava akış oranı.
Su Ayrıştırıcı(İng: Coalescer) Küçük su damlacıklarını havadan ayıran filtre.
Kaba Toz(İng: Coarse Dust) 10 μm’den daha büyük ve çıplak gözle kolayca görünen parçacıklar.
Kompakt Filtreler(İng: Compact Filters) Yüksek toz tutma kapasitesi sağlamak amacıyla içinde filtreleme malzemesinin daha büyük bir filtreleme alanı oluşturacak şekilde (genellikle 2V veya 4V şeklinde) katlandığı genişleyen yüzey filtreleri.
Derin Katlama(İng: Deep Pleat) Yüksek toz tutma kapasitelerine ulaşmak amacıyla metal separatörler kullanılarak daha geniş pliseler (katlar) oluşturacak şekilde katlanmış filtreleme malzemesi.
DHC**(İng: Dust Holding Capacity) Toz Tutma Kapasitesi
Maksimum basınç farkına kadar filtre tarafından tutulan toz miktarı.
Dağıtıcı(İng: Diffuser) Havayı tek yönlü olarak dağıtacak şekilde tasarlanmış bir mekanik cihaz.
Temiz Hava Yolu(İng: Downstream) Havanın filtreleme sonrasında izlediği yol.
Verimlilik(İng: Efficiency) (Filtre tarafından) tutulan parçacıkların sayısının fitreye giren parçacıkların toplam sayısına göre yüzde olarak ifade edilen oranı.
Elektrostatik Filtre(İng: Electrostatic Filter) Geçen parçacıklara elektrik yüklemek üzere elektriksel olarak yüklü bir tel ile parçacıkları çekecek şekilde yine elektriksel olarak yüklü plakaların kullanıldığı filtreleme sistemi.
EUROVENTFiltre ve diğer HVAC parçalarını imal eden şirketlerin iddialarının doğruluğunu bağımsız olarak test etmek suretiyle HVAC endüstrisini düzenleyen ticari kuruluş.
Egzoz Havası (İng: Exhaust Air) Bir binadan ayrılan/çıkan hava.
Yüzey Hızı(İng: Face velocity) Filtrenin yüzey alanına bölünmüş olan ve metre/saniye birimiyle ifade edilen hava akış hızı.
Elyaf Kaybı(İng: Fibre Loss) Bkz. Salma (Shedding).
Filtre Alanı(İng: Filter Area) Havanın filtreleme malzemesinden etkili olarak geçebileceği alanı.
Filtre Sınıfı(İng: Filter Class) EN 779 veya EN 1822 standardındaki prosedürlere uygun olarak ölçülen filtrelerin performans özellik aralıklarını belirten bir terim.
Filtre Çerçeveler(İng: Filter Frames) Filtrede, filtreleme malzemesinin bağlı olduğu dış kısım. Farklı uygulamalara göre çeşitli malzemelerden yapılmış tipleri mevcuttur.
Filtre Kapları(İng: Filter Housings) Filtreyi yerinde tutmaya ve korumaya yönelik birimler. Filtre Muhafazaları
Ana Filtre (İng: Final Filter) Çok kademeli bir filtreleme sistemindeki son filtre.
Maksimum Basınç Farkı(İng: Final Pressure Drop) Sınıflandırma amaçları doğrultusunda filtreleme performansının ölçüldüğü en yüksek basınç düşmesi. Ayrıca filtrenin değiştirilmesi tavsiye edilen noktadır.
İnce Toz(İng: Fine Dust) 1 ile 10 μm arasında, neredeyse görünmez büyüklükte olan parçacıklar.
İnce Toz Filtreleri(İng: Fine Dust Filters) Şunları filtrelemek için kullanılır: PM2.5, kurum, çimento tozu, sporlar ve daha büyük bakteriler. İnce toz filtreleri HVAC ve benzeri uygulamalar için ya ana filtre olarak ya da ultra temiz steril ortamlar için EPA, HEPA veya ULPA filtreleri için ön filtre olarak işlev görürler. İnce toz filtreleri, genellikle çerçeveli tip yapılarda mini katlamalı bir filtreleme malzemesi formundadırlar veya bir torba filtre yapısında ise cepleri oluştururlar.
Conta(İng: Gasket) AHU içinde filtrenin kenarından havanın (dolayısıyla kirletici maddelerin) kaçmamasını sağlamak için filtre çerçevesinin önündeki sızdırmazlık elemanı.
Gaz Tutma Filtreleri(İng: Gas Adsorption Filters) Şunları ayırmak için kullanılır: geçici organik bileşikler (VOCs), kokular ve azot oksitler dahil olmak üzere gazlar. Gaz tutma filtrelerinde genellikle gaz halindeki kirleticileri bir hava akışından uzaklaştırmak için bir aktif karbon filtreleme malzemesi kullanılır. Bu, kokuların uzaklaştırılması suretiyle ortam havasını güzelleştirmek için veya insanları tehlikeli gazlara karşı korumak ve meskun alanda hasta bina sendromunu engellemek için kullanılabilir. Aktif karbon filtreler; standart HVAC muhafazalarına monte edilebilen kombine parçacık ve gaz filtreleme elemanları dahil olmak olarak üzere çeşitli şekillerde mevcutturlar.
Cam Elyaf Filtreleme Malzemesi(İng: Glass Fibre Media) Cam elyaftan yapılma bir filtreleme malzemesidir. Düşük elektrostatik yüke sahiptir ve temiz hava yolunda filtre elyafı deşarj tehlikesine açıktır ancak belli uygulamalarda kullanılır.
Gres Yağı Filtreleri(İng: Grease Filters) Genellikle hijyen standartlarını muhafaza etmek için mutfaklarda kullanılır. Çoğunlukla bir sağlık ve güvenlik gereği olarak, bu filtreler gres yağı toplarlar ve genellikle kalıcı veya yıkanabilir tiplerdedirler.
HEPA**(İng: High Efficiency Particulate Air) Yüksek Verimli Parçacık Havası 
%85-99.995’lik bir MPPS’ye sahip olan ve EN 1822 standardına göre H sınıfındaki filtrelerdir. Ayrıca mutlak (absolute) filtreler olarak da adlandırılırlar. 
Yüksek Verimli Filtreler(İng: High Efficiency Filters) Şunları ayırmak için kullanılırlar: Mikroplar, virüsler, karbon siyahı ve radyoaktif parçacıklar gibi minik kirleticiler. EPA, HEPA ve ULPA filtreleri, 0.4 μm çapına kadar parçacıkları %99.99999’una varan oranda filtreleyebilirler. Bu yüksek verimli filtreler, nano teknoloji ve mikro elektronik gibi alanlarda biyoteknoloji ve ilaç araştırmaları gibi uygulamalarda insanları korumak amacıyla kullanılırlar. Yüksek verimli filtreler, yerden tasarruf sağlayan panellerden yüksek kapasiteli, derin katlamalı filtrelere kadar çeşitli biçimlerde ve boyutlarda bulunmaktadır.
HVAC(İng: Heating, ventilation and Air Conditioning) Isıtma, Havalandırma ve Klima
IAQ**(İng: Indoor Air Quality) İç mekan Hava Kalitesi
İç mekandaki havanın içeriği.
Yanabilir(İng: Incinerable) Yanarak tamamen imha edilebilen bir filtre. Yanabilir filtreler, imha edilmesi gereken tehlikeli malzemelerle uğraşılan uygulamalarda yaygın şekilde kullanılmaktadır.
Laminer Akış(İng: Laminar Flow) Bkz. aşağıdaki Tek Yönlü Akış (İng: Uni-directional Flow) tarifine bakınız.
LCC**(İng: Life Cycle Cost) Ömür Maliyeti
Bir filtrenin ömrü boyunca gerçekleşen toplam maliyet. Bu maliyet sadece satın alma bedelini ve montaj masrafını değil, aynı zamanda fanı çalıştırmak için kullanılan enerjiyi, filtrenin atık bertarafı ve ilgili tüm masrafları da içermektedir. Birçok durumda, daha yüksek başlangıç satın alma bedeline sahip bir filtre, fana daha az yük oluşturması veya daha uzun ömürlü olması nedeniyle daha düşük model bir filtreye göre daha düşük bir LCC’ye sahip olabilir. Tesisatınızın LCC’sini size özel ve bedelsiz olarak hesaplayabiliriz; lütfen ek bilgi için bizimle irtibata geçiniz. 
Panjur(İng: Louver) Bir uygulamadaki sıvıyı durdurarak ve ardından tahliye ederek suya karşı bir bariyer işlevi gören filtre.
Mekanik Filtreleme(İng: Mechanical Filtration) Filtreleme malzemesinde yakalanması gereken parçacıkların boyutunun filtreleme malzemesindeki elyafların arasındaki boşluktan daha büyük olması prensibine dayanan filtreleme yöntemi.
Filtreleme Malzemesi(İng: Media) Filtreleme sırasında içinden havanın geçtiği malzeme.
Filtreleme Malzemesi Pedleri ve Ruloları (İng: Media Pads and Rolls) Bir filtre çerçevesinin içine yerleştirilecek filtreleme malzemesi. Genellikle rulo halinde veya istenilen ölçüde kesilmiş olarak temin edilir.
Migrasyon (İng: Migration) Filtreleme malzemesi içinde tutulmuş olan toz parçacıklarının hava akışı yönünde daha içlere doğru hareket etmesi.
Mini Katlama(İng: Mini Pleat) Mükemmel filtreleme özelliklerine sahip olacak şekilde daha küçük pliseler (katlamalar) oluşturacak şekilde katlanmış olan filtreleme malzemesi.
MPPS**Most Penetrating Particle Size) En Fazla Nufüz Eden Parçacık Boyutu 
Filtreleme malzemesinin geçirebileceği maksimum parçacık çapı.
Çalışma Sıcaklığı(İng: Operating Temperature) Bir filtrenin çalışabileceği sıcaklık.
Dış Mekan HAvası(İng: Outdoor Air) Herhangi bir uygulamadan geçecek olan hava.
Sprey Boya Filtreleri(İng: Paint Spray Filters) Şunları ayırmak için kullanılırlar: Su, toz, ince parçacıklar ve sprey boya dahil olmak üzere her tür kirletici. Kusur barındırmayan bir mükemmel sonuç ancak kendisi de kusursuz olan bir ortamda sağlanabilir. Sprey boya filtreleri, işinizi mahvedebilecek kirleticileri uzaklaştırırlar.
Panel Filtreler(İng: Panel Filters) Bir çerçeveyle (genellikle karton, plastik veya metal) kuşatılmış düz veya katlamalı filtreleme malzemesinden oluşan filtreler.
Katlamalı/Katlamalar(İng: Pleated/Pleats) Homojen şekiller oluşturacak şekilde tasarlanmış filtreleme malzemesi.
Enerji Santrali Filtreleri(İng: Power Generation Filters) Şunları ayırmak için kullanılırlar: deniz tuzu, su, toz, kum ve ince parçacıklar dahil her tür kirletici. Enerji santrali hava filtreleri, gaz türbinleri için makineleri pislenmeye veya hasara yol açabilecek havada taşınan kirleticilere karşı korurlar. İçerisine temiz hava giren türbinin performansı artarken temizlik veya tamir için ayrılan zamanlar önemli ölçüde azaltılmış olur.
Ön Filtreler(İng: Prefilters) Şunları ayırmak için kullanılırlar: Böcekler, tekstil elyafları, kıl, kum, havada taşınır kül ve polen gibi kaba tozlar için. Ön filtreler genellikle bir filtre sisteminin birinci aşamasını oluştururlar ve daha kaliteli, ince toz filtrelerini kaba tozla tıkanmaktan veya zarar görmekten korurlar. Ön filtreler, maliyet verimli birinci filtre aşaması oluşturan rulolar halinde filtre aracından bir kompakt çerçeve içinde büyük filtre alanları oluşturan katlamalı panel filtrelere kadar çeşitli biçimlerde ve boyutlarda sunulurlar.
Basınç Farkı(İng: Pressure Drop) Filtrenin hava akışının temiz taraf ile kirli taraf arasındaki basınç farkıdır. Ayrıca direnç veya diferansiyel basınç olarak da bilinir.
Devridaim Havası(İng: Recirculation Air) Bir uygulamadan veya AHU’dan geçen ve yeniden geçecek olan hava.
Nispi Nem(İng: Relative Humidity) Filtrenin çalışabileceği nem seviyesi. Su buharının doygunluk koşullarında olması durumunda mevcut olabilecek maksimum su buharı miktarının yüzde olarak ifade edilmesidir.
Güvenli Değişim Sistemi(İng: Safe Change System) Filtrelerin, yakalanmış olan parçacıkların çevre ortama salınmaları olasılığını ortadan kaldırmak üzere bir koruyucu sistem içinde değiştirilebilmelerini sağlayan kapalı bir filtre mahfazası. Özellikle nükleer, biyolojik ve kimyasal uygulamalarda tehlikeli, zehirleyici ve radyoaktif maddelerin filtrelenmesinden kullanılır. NSC Güvenli Değişim Sistemi ….
Conta(İng: Sealant) Bir filtrenin çerçevesi dışındaki boşlukları kapatmak için kullanılan bir malzeme, örn. Filtreleme malzemesini bir çerçeveye tuttururken.
Servis Zamanı(İng: Service Life) Bir filtrenin tavsiye edilen nihai dirence kavuşmasına ve değiştirilmesinin ve temizlenmesinin gerekli olmasına kadar geçen süre.
Salma(İng: Shedding) Önceden toplanmış parçacıkların veya elyafların filtrenin içinden temiz hava akışına doğru salıverilmesidir.
Asılı Madde(İng: Suspended Matter) 1 µm’den daha küçük olan ve çıplak gözle görülemeyen parçacıklar.
Sentetik Filtre Malzemesi(İng: Synthetic Media) MPPS için %99.9995’den fazla verimliliğe sahip filtreler.
ULPA**(İng: Ultra Low Penetration Air) MPPS için %99.9995’den daha büyük bir verimliliğe sahip Ultra Düşük Geçirimli Hava Filtreleri
ULPACATS**(İng: *ULPA Computer Aided Test System) ULPA Bilgisayar Destekli Test Sistemi
ULPA filtrelerinin verimliliğinin test edilmesinde oldukça uzman bir yöntem. Halen temiz akış tarafında mevcut bulunan parçacık miktarını ölçmek için kirli tarafın DEHS gibi bir test aerosolü verilir ve filtre içinden geçtikten sonra iki tarafta bulunan lazer parçacık sayaçları kullanılarak ölçüm yapılır.
Tek Yönlü Akış(İng: Uni-directional Flow) Yaklaşık olarak paralel, düşük türbülanslı akış hatlarında belli bir yöne ve kesintisiz hıza sahip bir kontrollü hava akışı (ayrıca yukarıdaki Laminer Akış tanımına da bakınız).