Haberler

İşyerinde temiz hava

Thursday - 01 August 2019

Gerçekten rahatsız edici bir sandalyede oturarak çalışmayı denediniz mi hiç? Veya çok gürültülü bir ortamda iş arkadaşınızla konuşmaya çalıştınız mı? Büyük ihtimal, bunların herhangi birini yaptıysanız, normalde olduğundan çok güç olmuştur.

İşte bu yüzden bir güvenli ve rahat çalışma ortamının yaratılması, sağlık ve güvenlik kadar verimlilikle de ilgilidir. Bir işveren olarak, uzun saatler boyunca oturarak çalışan ekip üyelerine ergonomik oturma ürünleri ve gürültülü ortamlarda çalışan elemanlarınız için kulak koruması sağlamak zorunda olabilirsiniz. Bunları yapmak ticari olarak da anlamlıdır.

Birleşik Krallık’taki Warwick Üniversitesi mutlu çalışanların ortalama olarak %12 daha verimli olduklarını tespit etti.1

Çalışanların rahatı ve sağlığı bakımından en büyük faktörlerden biri temiz havadır. Bir havalandırma sisteminin bir işyerine sağladığı havanın hem kalitesi hem miktarı çalışanların mutluluğu, refahı, verimliliği ve işe devamlılığı üzerinde önemli bir etki yaratabiliyor. Bu kalite faktörlerinin ikisini belirleyen şey HVAC filtreleme sistemidir.

İşe devamsızlığın önünü alın 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünya nüfusunun %92’si güvenli olmayan bir hava soluyor2. ‘Hava kirliliği’ denince aklımıza dumanla kaplı şehir manzaraları gelse de, hava kalitesi sadece bir dış mekan sorunu değildir. İç mekanların havası genellikle dış mekanlardan 2-3 kat aha kirlidir. Üstelik zamanımızın yaklaşık %90’ını iç mekanlarda geçirdiğimizi düşünürsek, binaların içindeki havanın kalitesi sağlığımızla ilgili en önemli role sahiptir.

Bilhassa lokal olarak yüksek kirliliğe sahip yerlerde çalışıyorsanız, ekibinizin tehlikeli kirleticilerden korunması bir işveren olarak sorumluluğunuzun bir parçasını oluşturur. Ama bu sadece bir sağlık ve güvenlik meselesi değildir, ticari açıdan bakıldığında da önemlidir.

Hava kirliliği, her yıl emek gelirinden yaklaşık 225 milyar dolar zarar edilmesine yol açıyor3. Çalışanlarınızın iş dışında soludukları hava konusunda bir şey yapamasanız bile, binalarınızın içindeki hava kalitesinin güvenli olmasını sağlayarak iş devamsızlığı ve hastalık oranlarında ciddi bir etki yaratabilirsiniz.

Bir başka deyişle, binalarınıza giren parçacıkların düzeyini hava filtreleriyle azaltabilirsiniz. Fakat alerjenleri de unutmamak önemli. Sadece Birleşik Krallık’ta, alerji mazeretiyle işe gelemeyen personel nedeniyle yılda 3,2 milyon işgünü kaybedilmektedir4.

Hasta bina sendromunu azaltın 

1970’li yıllarda, enerji verimliliğini artırmaya yönelik girişimler sonucunda daha sıkı yalıtılan, fakat kötü havalandırılan bina sayısında artış oldu. Bu yeni binalar daha düşük düzeylerde temiz havaya ve daha yüksek düzeylerde kirli havaya sahiplerdi ve bu durum ilk hasta bina sendromu vakalarıyla karşılaşılmasına yol açtı; bu binalardaki insanlar, içinde zaman geçirdikleri iç mekanla doğrudan doğruya bağlantılı şekilde göz tahrişi, başağrısı, öksürük ve göğüs sıkışması gibi sağlık sorunları yaşıyorlardı. 

Hasta bina sendromu bugün de varlığını koruyan bir sorundur. Bunun etkilerini yok etmenin en iyi yollarından biri binanıza giren hava miktarını artırmaktır. Bir araştırma çalışmasında, hava besleme oranının 12 l/saniyeden 24 l/saniyeye çıkarılmasının kısa süreli hastalık iznini %35 azalttığı tespit edilmiştir5. Ayrıca bu çalışmaya göre artırılan havalandırmanın değeri her yıl çalışan başına 400 dolara karşılık geliyor.

Verimliliği ve performansı artırın 

Çalışanlarınız işyerindeyken, iç mekana temiz hava sağlanması onların daha üretken ve verimli olmalarına yardımcı olacaktır. 

REHVA (Avrupa Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Birlikleri Federasyonu), klavye hızını ve cihazların verim değerini karşılaştırmak suretiyle hava kalitesi ile verimlilik arasındaki bağlantıyı araştırdı. Kötü hava kalitesinin ve yüksek sıcaklıkların performansı %10’a kadar azalttığı tespit edildi6

Fabrika işçileri üzerinde yoğunlaşan bir başka çalışmada ise, parçacık maddedeki 5mg/m3’lük bir artışın (çalışma sırasında normal sayılabilecek göreceli bir dalgalanmanın) verimliliği %3 azalttığı görüldü7

Ayrıca hava kirliliği çalışanların sorun çözme ve karar verme becerilerini de etkiliyor. Harvard’lı bilim adamları, bir temiz iç mekan ortamında havalandırma oranlarının iki kata çıkarılmasının bilişsel performansı %10’dan fazla artırdığını buldular8.

Ne yapabilirsiniz?

Yapılan bir araştırmaya göre, iç mekan hava kalitesine yılda kişi başına sadece 40 dolar yatırım yapmanın çalışanların verimliliğinde 65000 dolarlık bir artış yaratıyor9. Gelgelelim, her yatırımda olduğu gibi, geri dönüşün en üst düzeye çıkarılması doğru çözümün seçilmesini gerektiriyor. 

Konu hava filtreleri olduğunda, hava akışının artırılması veya parçacıkların yakalanması göreceli olarak daha kolay. Zorluk bu ikisini aynı zamanda yapmaktan kaynaklanıyor. Eğer filtreleme verimliliğini hava kalitesini iyileştirecek şekilde artırırsanız, muhtemelen hava akışını boğacak ve hava besleme hızından ödün vereceksiniz. Eğer diğer yolu izler ve yüksek hava akış hızı sağlayan bir filtre seçerseniz, bu sefer de filtrenin daha düşük parçacık ayırma verimliliği nedeniyle güvenli olmayan bir hava kalitesi sözkonusu olur.

İşin anahtarı bu iki karşıt faktör arasında doğru dengeyi (yeterli miktarda güvenli havanın maksimum enerji verimliliğiyle sunulması) bulmaktır. Bunu yapmak için, sizin için en iyi işlevi görecek filtreleme sistemini tayin etmek amacıyla içinde çalıştığınız ortama bakmanız gerekir. MANN+HUMMEL’in eco16 programı, binanın içindeki ve dışındaki hava kalitesini ölçmek ve sonra binanız için ideal filtre sistemini yapılandırmak suretiyle tam olarak bunu yapmaktadır.

Bir başka sorun da alerjenlerdir. Bu minik protein parçacıkları, filtreleme malzemesi polenlerden etkilendiği zaman ortama salınmaktadır. Normal hava filtreleri, alerjenlerin hava akışına katılmalarını engelleyemezler. Bu nedenle, eğer alerjenlerin sorun yarattığı bir yerde çalışıyorsanız, serbest alerjenlerin önünü kesen ve küf ve bakteri üremesini engelleyen FreciousComfort gibi bir özel filtre seçerek çalışanlarınızın alerjiden kaynaklanan rahatsızlıklarını azaltın.

1 Yeni bir araştırmaya göre, mutlu olduğumuzda daha sıkı çalışıyoruz, Warwich Üniversitesi

2 Dünya Sağlık Örgütü(WHO), hava kirliliğine maruziyet ve sağlık üzerinde etkileri ile ilgili ülke tahminlerini yayınladı, Eylül 2016.

3 Dünya Bankası, Hava Kirliliğinin Maliyeti: Eyleme geçmek için mali güçlendirme, Haziran 2016.

4blog.firstcare.eu/allergy-awareness-week-ways-reduce-allergy-related-absence

5 Dış Mekan Hava Besleme Hızı, Nemlendirme ve Binadaki İnsanların Şikayetleriyle Bağlantılı Hastalık İzni Riski, Milton DK. Glencross PM. ve Walters MD. 2000

6 REHVA Kılavuzu: Ofislerde İç Mekan İklimi ve Üretkenlik, 2006

7 Hava kirliliği işteki performansınızı kötüleştiriyor, Washington Post, Kasım 2017

8 Ofis Çalışanlarında Bilişsel Fonksiyon Puanlarının Karbondioksit, Havalandırma ve Uçucu Organik Bileşen Maruziyetle İlişkisi, Harvard Üniversitesi, Haziran 2016

9 Yapılan bir araştırmaya göre, işyerindeki hava kalitesini artırmakla verimliliği artırmış oluyorsunuz, The Conversation, Mayıs 2017.