Haberler

Hastanelerde temiz hava

Tuesday - 13 August 2019

Size temiz bir bina sorulsa, büyük olasılıkla aklınıza bir hastane gelecektir. Ve bu da doğru bir cevap olacaktır. Temizlik, hastanenin her yeri için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Fakat madalyonun bir başka yüzü de var; hastaneler genellikle insanların bulundukları, işlek yollarla çevrelenmiş bina dolu kent ortamlarında bulunurlar. Maalesef, bu koşulları genelde yüksek hava kirliliği takip eder.

Ve bu durum hastane yöneticileri için bir sorun yaratır. Doğası itibarıyla temiz olmayan bir çevrede faaliyet gösterirken, sağlık durumları en zayıf düzeydeki insanları nasıl koruyacaksınız? Enfeksiyöz kirleticilerin ve pisliğin bina içinde yayılmasını nasıl kontrol altına alacaksınız? Bunun cevabı hastanenin havalandırma sisteminde, daha doğrusu sistemin hava filtrelerinde yatıyor.

Dış mekan hava kirliliği tehdidi 

Kirli hava solumanın sağlık üzerindeki etkilerini hepimizi biliyoruz. Yapılan birçok çalışma, kalp hastalığı, kronik akciğer rahatsızlığı, astım ve akciğer kanseri dahil olmak üzere bir takım sağlık sorunlarını (ve ayrıca osteoroporoz, diyabet, Alzheimer ve demans gibi daha az bağlantılı rahatsızlıklar) parçacık madde (PM) ile ilişkilendirmektedir.

Bakteriler ve virüsler gibi parçacık madde de en çok bebekler, yaşlılar ve hastalar için tehlike oluşturmaktadır. Fakat bu çok çeşitli sağlık komplikasyonları nedeniyle, bütün koğuşlardaki ve bölümlerdeki hastalar ve personel risk altındadır. Bu nedenle, hastanenin bazı bölümlerinde daha yüksek hava kalitesine ihtiyaç duyulurken, binanın bitin olarak hava kirliliğinin zararlı etkilerine karşı korunması önemlidir. 

Hava kalitesinin iyileştirilmesinin sağladığı faydalar, hastanın esenliğinin ötesinde personelin performansını da kapsıyor. REHVA (Avrupa Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Birlikleri Federasyonu) hava kalitesi ile verimlilik arasındaki ilişkiyi araştırdı. Araştırma sonucunda, kötü hava kalitesinin ve yüksek sıcaklıkların performansı %1’e ulaşan ölçüde düşürdüğü tespit edildi. Harvard Üniversitesi’nin yaptığı bir başka araştırmada ise, bir temiz iç mekan ortamında havalandırma oranlarının iki katına çıkarılmasının bilişsel performansı %2’den fazla artırdığı tespit edildi. Bir hastane dar bir bütçeye sahiptir ve problemin çözülmesi ölüm kalım meselesidir. Bu nedenle personelin verimsiz olduğu ve hızlı ve net düşünemediği kötü bir ortam ciddi sonuçlar yaratabilir. 
 

Mikrobiyal kirleticilerin tehlikesi

Konu bina içinden kaynaklanan kirleticiler olduğunda, bir hastanenin ana endişesi bulaşıcı hastalıkların tüm binaya yayılmasıdır. Hastaların, personelin ve ziyaretçilerin sağlığı mikropların üremesinin ve yayılmasının engellenmesine bağlıdır. 

İster planlanmış olarak (bulaşıcı hastalık yüzünden yatan hastaların bulunduğu koğuşlarda) ister planlanmamış olsun (bir salgın durumunda), mikrobiyal kirleticilerin yayılmasının kontrol altına alınması hayatidir. Tek başına maliyet açısından bakıldığında, bir enfeksiyonun baş göstermesi hastaların daha uzun süre hastanede kalmalarına, elektif cerrahi kazançlarından mahrum kalmaya, personel hizmet israfına, yatak veya koğuş sıkıntısına ve ayrıca ek temas tedbirlerinin alınmasına yol açabilir. 

Ameliyathaneler, nekahat veya onkoloji koğuşları gibi nazik bölümlerde, hava kalitesi gereklilikleri daha da yüksektir. Açık yara ameliyatı olan veya immünosüpresyon tedavisi gören hastalar, enfeksiyona karşı korunabilmeleri için temiz oda kalitesinde havaya ihtiyaç duyarlar.
 

İç mekanda ortaya çıkan diğer kirleticiler 

Temizlik günlük hastane yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır, bir sağlık kurumundaki her yeri ve eylemi etkiler. Gelgelelim temizlik ürünlerinin kendileri de havaya insan sağlığı için zararlı olan bir takım uçucu organik bileşenler salarlar. Dezenfektan maddelerinde etanol ve amonyak, çamaşır deterjanlarında ise formaldehit yaygın şekilde bulunur. Bu ürünler bir hastanede çok büyük miktarlarda kullanıldıklarından, hastalar, ziyaretçiler ve özellikle personel üzerindeki etkisi potansiyel olarak çok yüksektir. İşte bu nedenle temizli maddelerinin sağlık çalışanları arasında mesleki astım hastalığının önde gelen nedenlerinden biri olduğu düşünülmektedir.

Fakat hastaneler sadece koğuşlardan ibaret değil. Hastanenin işlemesine yardımcı olan bir sürü destekleyici faaliyet sözkonusu – bunların birçoğu aynı zamanda kötü kalitedeki iç mekan havasına katkıda bulunuyor. Mutfaklardan veya atıklardan kaynaklanan kokular hoş olmayabiliyor, öte yandan acil durum jeneratörlerinden çıkan dumanlar da tehlikeli arz edebiliyor. Bakım çalışmaları da toz ve boya bulutlarının hastanenin tamamına yayılmasına yol açabiliyor.

Ne yapabilirsiniz?

Kirleticiler ister iç mekanda ortaya çıksınlar ister binaya dışarıdan gelsinler, hastaları, personeli ve ziyaretçileri korumanın anahtarı hava filtreleme sistemidir. Bunun önemi dikkate alındığında, filtre sisteminin hem doğru yapılandırılması hem de bakımının iyi yapılması elzemdir. Burada bunu gerçekleştirmenin birkaç yolundan bahsedeceğiz.
 

İhtiyaçlarınızı gözden geçirin 

Bir hastanenin bütününde kirleticilerin düzeyi nasıl farklılık gösteriyorsa, aynı şey gerekli hava kalitesi düzeyi için de geçerlidir. Bu yüzden, filtre sistemini sağlık kurumunuzun bütünü ölçeğinde dikkatli düşünmeniz önemlidir. Hava temizliği derecesinin düşük olarak belirlenmesi bina sakinleri için risk yaratırken, filtre sınıfının yüksek belirlenmesi daha yüksek satın alma ve enerji masraflarına yol açacaktır.

Binanın her yerinde fiili ve gerekli hava kalitesini değerlendirmek için filtre ortağınızla birlikte çalışmanızı tavsiye ederiz. Bu değerlendirme hem besleme havasını hem kirlenen havanın atılmasını içermelidir. Bu bilgilere sahip olduktan sonra, tanımlanan hava kalitesi hedeflerine ulaşmanızı ve harcamaları en aza indirmenizi sağlayacak bir filtreleme sistemi tasarlanabilir. 
 

Hav kanallarının bakımı 

Kanal temizliği, bilhassa yenilenen havalandırma sistemlerinin karmaşık ve erişiminin güç olabildiği yaşlı hastanelerde uzun ve zahmetli olabilir. Yine de bu önemli bir iştir – bir klima santralinin sıcak, karanlık ve nemli koşulları küfün ve bakterinin üremesi için ideal koşullar yaratırlar. Filtrelerden önce kanalları kaplayan kirleticiler, filtre sisteminin ömrünü ve/veya performansını riske atabilir. Filtre kademelerinden sonra kirleticiler ve bakteriler kademeli olarak iç mekan ortamına sürükleneceklerdir.

Yasal mevzuat ülkeden ülkeye farklılık gösterse de bir sağlık kurumunda ne tür bir kanal temizliğinin ne zaman gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda muhtemelen yol gösterici olacaktır. Bu nedenle, filtreleme ortağınızdan mevzuata uygun hareket etmenize yardımcı olmasını isteyin.

Cerrahi performansı artırın 

Ameliyathane sözkonusu olduğunda ise, bir havalandırma sistemi her şeyden önce güvenilirlik, esneklik ve performans sağlamalıdır.

Bir filtre bozukluğu eğer hemen tespit edilirse, hastanenin birçok yerinde temizlenmesi gereken kirlilik ve iç mekan hava kalitesinde ciddi olmayan düzeyde kötüleşme yaratır. Oysa bir ameliyathanede bozuk bir filtre hayati sonuçlar yaratabilir. Dolayısıyla, sadece çok güçlü kalite güvencesine sahip olan ve uluslararası akredite edilmiş standartlara göre sıkı bir şekilde test edilmiş filtreler seçin.

Günümüzün ameliyat haneleri, ameliyat ekibinin dikkatini dağıtmadan veya ekibi rahatsız etmeden hastanenin ihtiyaçlarına cevap verecek esneklikte olmalıdır. Bu yüzden, eğer bir mevcut ameliyathaneyi yeniliyorsanız veya tamamen yeni bir ameliyathane yapıyorsanız, ameliyat ekibinin hava cereyanında kalmasına yol açmadan kirleticileri hastadan uzaklaştıracak bir laminer akışlı tavan tercih edin. Ayrıca donanımları (donanım köprüleri, operasyon ışıkları ve tavan asıları gibi) birbiriyle değiştirebilmenizi, hareket ettirmenizi veya bütünleştirmenizi sağlayacak bir tavan sistemi düşünün. Tavan sistemi, ameliyat ekibinin elinden gelenin en iyisini yapmasına yardımcı etmek için oradadır.

 

1 REHVA Kılavuzu: Bürolarda İç Mekan İklimi ve Verimlilik, 2006

2 Ofis Çalışanlarında Bilişsel Fonksiyon Puanlarının Karbondioksit, Havalandırma ve Uçucu Organik Bileşen Maruziyetle İlişkisi, Harvard Üniversitesi, Haziran 2016

3 https://www.nursingtimes.net/news/hospital/hospital-cleaning-products-could-put-health-of-staff-at-risk/2007528.article