Haberler

Yangın güvenlik yönetmeliklerine uygun hava filtreleri

Tuesday - 27 April 2021

Yangın güvenlik yönetmeliklerine uygun hava filtreleri 

Bağımsız olarak gerçekleştirilen yangın güvenlik değerlendirmesi, HVAC sistemlerine yönelik MANN+HUMMEL hava filtrelerinin en son yangın güvenlik standardı EN 13501’in E Sınıfına uygun olduklarını teyit etmektedir.

 

Ludwigsburg/Sprockhövel, 27 Nisan 2021 – Oda havalandırma sistemlerine yönelik MANN+HUMMEL hava filtreleri, en son yangın güvenlik standardı EN 13501’in E sınıfına (normal yanıcılık) uygundur. Şirket dışında bağımsız olarak gerçekleştirilen bir değerlendirmede, MANN+HUMMEL hava filtrelerinin, hem tek tek bileşenler hem de bir bütün olarak filtre bakımından, bir yangın durumunda yangının yayılması ve gaz dumanlarının gelişmesi riskini artırmadığı teyit edilmiştir. MANN+HUMMEL şirketinin Canlı Bilimi ve Çevre Hava Filtreleme bölümünün Avrupa ArGe’sinde Direktörlük yapan Frank Spehl’e göre, “bir HVAC sisteminin verili ve her şeyden önce güvenli çalışmasını garanti etmek için, yapı işletmecileri filtre ve enerji verimliliğinin yanısıra bir hava filtresinin yangın güvenliği standardı olan EN 13501’in gereklerine uygunluğunu kesinlikle değerlendirmelidirler.” 

Binalarda oda havalandırma sistemlerinin yangın güvenliği EN 15423 standardıyla düzenlenmektedir. Standarda göre, hava filtreleri için malzemelerin EN 13501-1 standardı çerçevesinde yangına tepki bakımından sınıflandırılmaları gerekmektedir.

EN 13501 standardı, bugün hala birçok ihalede atıfta bulunulan DIN 53438 standardının yerine almıştır. EN ISO 11925-2 test için temel alınmaya devam etmektedir, fakat artık duman gelişimi ve damlama da değerlendirilmektedir. Bunların ikisi de, eski DIN 53438 standardında hesaba katılmayan, engelleyici yangın güvenliğine yapılmış önemli eklemelerdir. Yandığında büyük miktarda duman veya damla yaratan bileşenler insanlar açısından yangın riskini önemli ölçüde artırmaktadır. Bilhassa duman insanlar için yangının kendisinden daha tehlikelidir, çünkü zehirlenmeye ve boğulmaya yol açabilmektedir. EN 13501 standardı yoluyla, engelleyici yangın güvenliğine daha fazla önem verilmektedir.

İlgili kişiler

Sophie-Charlotte Kloiber
Junior Public Relations Manager