Järnväg

Säkerställ passagerarnas och personalens säkerhet. Minska förekomsten av sjukdom och frånvaro.

 

Utmaningen

Järnvägstransport är en del av vardagen för många människor. Vare sig det rör sig om privat resande, affärsresor eller om att transportera varor och råvaror.

Järnvägar tar oss överallt – genom landsbygds-, förorts- och stadsområden. Men majoriteten av passagerarresor äger rum i städer, där nivåerna av luftföroreningar är som högst. Utsläpp från järnvägsfordonets motorer, bromsar och andra komponenter bidrar till dessa lokala föroreningsnivåer och kan göra tåghytter till skadliga och ohälsosamma platser att vistas i.

En viktig utmaning för järnvägsoperatörer är alltså att skydda passagerare från luftburna föroreningar för att kunna tillhandahålla en behaglig, trevlig och säker miljö. Och de anställda måste också skyddas. Förare och kabinpersonal tillbringar mer tid än någon annan i järnvägsfordon. Att andas in förorenad luft kan leda till kortsiktiga och långsiktiga hälsoproblem såsom astma, hjärtsjukdomar och olika former av cancer.

 

Lösningen

MANN+HUMMELs filtreringslösningar skyddar värdefull last, anställda och passagerare från skadliga föroreningar, lukter och andra faror. Vi tillhandahåller pålitliga, högkvalitativa luftfilter till hytter som rengör ny och återcirkulerad luft i förar- och passagerarhytter. Dessa filter rensar luften från pollen, partiklar och dofter vilket gör miljön inuti tågen behaglig, säker och trevlig att vistas i. Filter i hytter skapar också en ren arbetsmiljö för personalen och minskar förekomsten av sjukdom och frånvaro.

Våra filter till järnvägshytter testas och klassificeras enligt ISO 16890-standarden för filtreringseffektivitet och uppfyller kraven på brandskydd i EN 45545 – vilket innebär att passagerarna erhåller bästa möjliga skydd och den högsta nivån av säkerhet.

Järnvägsfordon används över hela världen och kräver en omfattande underhållsinfrastruktur. MANN+HUMMELs globala distributionsnätverk gör det möjligt för oss att kunna tillhandahålla de filterelement som behövs, när som helst och var som helst.

Våra Lösningar

Filterkuber

Filterkuber

ATEX Filters

ATEX Filters

Förfilter

Förfilter

Finfilter

Finfilter

Molekylära filter

Molekylära filter

Kontakta oss

Du kan skicka oss ett direktmeddelande eller kontakta våra kontor nedan.

Kontakta oss