Utbildning

Skydda barn och personal. Förbättra elevers resultat. Sänk kostnaderna.

 

Utmaningen

Forskning har visat att barn är särskilt mottagliga för de skadliga effekterna av luftföroreningar. Det innebär att många barn inte bara går ut skolan med nyförvärvad kunskap utan även med hälsoproblem som de kommer bära med sig hela livet – till exempel astma.

Studier har visat att luftkvalitet också kan påverka elevers resultat i skolan. Höga nivåer av föroreningar och dåligt luftflöde kan försämra koncentrationen och ge sämre mental skärpa. Dålig luftkvalitet inomhus har en direkt koppling till försämrade provresultat. Lärare och annan personal utsätts också för en risk. Dålig luftkvalitet inomhus kan öka förekomsten av sjukdomar och mängden frånvaro avsevärt, samtidigt som den sänker arbetsmoralen.

Ur ett logistiskt perspektiv är skolor och universitet ofta äldre byggnader med begränsade möjligheter att eftermontera lufthanteringsenheten. Detta innebär att filtersystemet ofta är föråldrat och olämpligt för den typ av luftföroreningar som det nu behöver hantera, eller att det förbrukar mer energi än vad som är nödvändigt.

 

Lösningen

MANN+HUMMELs filtreringslösningar förser utbildningsinstitutioner med ett komplett försvar mot luftburna föroreningar. Våra luftfilter skapar hälsosammare och säkrare inomhusmiljöer, vilket ger förutsättningar för elever och lärare att prestera på topp.

Med hänsyn till att budgeten alltid är avgörande är våra luftfilter utformade för att samla upp partiklar så effektivt som möjligt med lägsta möjliga energiförbrukning. Detta innebär minimerad energiförbrukning utan oro för försämrad luftkvalitet. Våra experter kan också granska anläggningen och designa det perfekta filtreringssystemet för er specifika miljö.

Där det är ont om utrymme eller om byggarbete är en omöjlighet i lokalen, har vi ett antal innovativa filterkonstruktioner som gör att olika filtertyper kan användas utan behov av eftermontering. Våra kombinerade partikelfiltrerings- och molekylära filter gör det exempelvis möjligt att fånga upp damm, lukt och farliga gaser utan att behöva lägga till ytterligare ett lager filter.

Våra Lösningar

Virusfri luft

Virusfri luft

Hepa-uppgradering för HVAC-system

Hepa-uppgradering för HVAC-system

ATEX Filters

ATEX Filters

Förfilter

Förfilter

Finfilter

Finfilter

Högeffektiva filter

Högeffektiva filter

Molekylära filter

Molekylära filter

Luftfilterhus

Luftfilterhus

Kontakta oss

Du kan skicka oss ett direktmeddelande eller kontakta våra kontor nedan.

Kontakta oss