Sjukvård

Förbättrad säkerhet för patienter, personal och besökare. Sänk kostnaderna. Snabbare tillfrisknande. Reducera antalet sjukdomsfall bland personalen.

 

Utmaningen

Sjukvårdsanläggningar hjälper individer när de är som mest utsatta. En sekundär infektion eller ett annat hälsoproblem som skulle kunna uppstå till följd av dålig luftkvalitet kan ha dödliga konsekvenser. Spridningen av virus, bakterier och andra luftburna föroreningar måste kontrolleras noggrant. Att hantera de olika zonerna runt ett sjukhus eller en mottagning kan dock vara en tidskrävande och kostsam uppgift. Detta försvåras ytterligare av faktumet att sjukhus normalt är belägna där människor vistas – i bebyggda stadsmiljöer som är omgivna av goda transportförbindelser. Tyvärr resulterar dessa förhållanden i höga nivåer av luftföroreningar.

Samtidigt spelar patienters komfort också en betydande roll för hur väl patienter återhämtar sig. Denna komfort beror till stor del på hur ren och behaglig inomhusmiljön är. Detta innebär att man vill uppnå en ändamålsenlig temperatur, korrekt luftväxlingsflöde och den lämpligaste luftkvaliteten för en specifik avdelning.

Men det övergripande målet med allt detta är att skapa rätt inomhusmiljö på det mest kostnadseffektiva och energieffektiva sättet – vilket inte nödvändigtvis är enkelt i en byggnad som är så komplex som en vårdinrättning.

 

Lösningen

Med hjälp av MANN+HUMMELs filter för vårdinrättningar kan patienter och personal förses med så ren luft som möjligt och alla de olika utmaningarna beträffande luftkvalitet kan mötas.

Vi tillhandahåller det kompletta paketet av filtreringslösningar som en vårdinrättning behöver. Vi erbjuder allt från enkla luftfilter i form av EPA-, HEPA- och ULPA- och molekylära filter till det senaste inom innertak med laminärt flöde för operationssalar.

Alla dessa produkter präglas av vårt engagemang för kvalitet, innovation och design och den expertis som vårt egna produktutvecklingsteam bestående av mer än 1 000 FoU-experter bistår med.

Våra lösningar kan skydda patienter, personal och besökare från yttre luftföroreningar samt patogener som frigörs internt. Vi kan bidra till ett snabbare tillfrisknande för patienter genom att skapa behagliga inomhusmiljöer samtidigt som risken för postoperativa infektioner minskar. Våra filter kan minska personalens sjukfrånvaro. Och våra högteknologiska lösningar, såsom innertak med laminärt flöde, hjälper det kirurgiska teamet att prestera på topp utan distraktioner och luftdrag.

Vi kan dessutom sänka era kostnader. Alla våra produkter har designats för att leverera effektiv luftrengöring till lägsta möjliga energiförbrukning. Det innebär en mer effektiv drift samtidigt som koldioxidavtrycket minskar.

Vi hjälper till att samordna allt detta genom vägledning och råd beträffande utformningen av det perfekta filtreringssystemet för just era behov.

Våra Lösningar

Virusfri luft

Virusfri luft

Hepa-uppgradering för HVAC-system

Hepa-uppgradering för HVAC-system

ATEX Filters

ATEX Filters

Förfilter

Förfilter

Finfilter

Finfilter

Högeffektiva filter

Högeffektiva filter

Molekylära filter

Molekylära filter

Filter för elkraftverk

Filter för elkraftverk

Luftfilterhus

Luftfilterhus

Operationssal

Operationssal

Luddavskiljare

Luddavskiljare

Kontakta oss

Du kan skicka oss ett direktmeddelande eller kontakta våra kontor nedan.

Kontakta oss