Offentliga byggnader

Skydda de som vistas i en byggnad. Spara energi.

 

Utmaningen

Offentliga byggnader är platser där människor samlas för att umgås, äta, koppla av och ha kul. Men att välkomna ett stort antal människor medför särskilda utmaningar för byggnadsägare och förvaltare.

Varje gång någon kommer in i byggnaden har de även med sig en mängd föroreningar. Partiklar frigörs från besökarnas hud, hår, kläder, väskor och allt annat de har med sig. Dessutom är de flesta offentliga byggnader belägna vid goda transportförbindelser, vanligtvis i stadsområden, för att vara lättillgängliga. Förutom de partiklar som genereras av människorna i byggnaden kommer sannolikt förhöjda nivåer av lokala föroreningar även att behöva hanteras.

Att andas in förorenad luft hela dagen, varje dag, är demoraliserande för de anställda. Det kan även leda till sjukdom, frånvaro och långvariga hälsoproblem som exempelvis astma. Dålig luftkvalitet resulterar sannolikt i en obehaglig och icke-välkomnande inomhusmiljö för kunderna, vilket påverkar hur länge de vill vistas i byggnaden och om de väljer att återkomma eller inte.

 

Lösningen

Oavsett om den offentliga byggnaden är ett hotell, ett museum, en restaurang, ett köpcentrum, en biograf eller någon annan fritids- eller mötesplats är tanken att människor ska stanna så länge som möjligt och återvända så ofta som möjligt. Luftfilterlösningar från MANN+HUMMEL hjälper till att skapa inomhusutrymmen där människor älskar att spendera tid och skapa nya minnen.

Våra filter kan skydda besökare och personal från luftburna föroreningar som allvarligt kan skada deras hälsa. De kan minska sjukdom bland personalen och därmed minska frånvaron. De kan dessutom sänka energikostnaderna. I en genomsnittlig kommersiell byggnad beror 15 % av den totala energiförbrukningen på luftfiltreringssystemet. Att installera våra lågenergiluftfilter kan drastiskt sänka energianvändningen, vilket sparar både utgifter och miljö.

Våra Lösningar

Virusfri luft

Virusfri luft

Hepa-uppgradering för HVAC-system

Hepa-uppgradering för HVAC-system

Förfilter

Förfilter

Finfilter

Finfilter

Högeffektiva filter

Högeffektiva filter

Molekylära filter

Molekylära filter

Luftfilterhus

Luftfilterhus

Kontakta oss

Du kan skicka oss ett direktmeddelande eller kontakta våra kontor nedan.

Kontakta oss