Mat och dryck

Förbättra säkerheten. Reducera kostnader.

 

Utmaningen

En förorenad tillverkningssats eller ett återkallande av en produkt kan innebära många års återhämtning för att återfå konsumenternas förtroende för varumärket. Men att upprätthålla en ren miljö är ingen lätt uppgift för tillverkare av mat och dryck. Verksamhetens miljö är oerhört viktig och oundvikligen svår att hålla ren – stora inflöden och utflöden av människor samt utrustning, ingredienser och avfall som alla tillför föroreningar är en utmaning.

Eftersom många produktionsanläggningar för livsmedel och drycker dessutom är placerade i industriområden med närbelägna transportförbindelser, kommer miljön runt byggnaden sannolikt innehålla högre nivåer av luftföroreningar vilket gör det svårare att säkerställa en ren inomhusmiljö.

Men det måste göras – och inte bara för att skydda mot förorening av produkterna. Luftburna föroreningar kan orsaka korrosion på dyra produktionsmaskiner, vilket förkortar deras livslängd och ökar mängden driftstopp som reparationer leder till. Högre nivåer av föroreningar innebär också ett större behov av rengöring, vilket i sig kan frigöra flyktiga organiska föreningar i inomhusmiljön.

Sist, men inte minst, utgör luftföroreningar också en risk för de anställda och gör sjukdom och frånvaro mer sannolikt. Om verksamheten innebär arbete med potentiellt explosivt damm, såsom mjöl, är hälso- och säkerhetsrisken ännu större och särskilda åtgärder måste vidtas för att skydda arbetstagare och miljön i stort.

 

Lösningen

MANN+HUMMEL erbjuder filtreringslösningar till livsmedels- och dryckesindustrin så att de högsta kvalitets- och säkerhetskraven kan uppfyllas. Detta skyddar inte bara produkter och processer, utan skyddar även de anställda från förorenad luft.

Våra luftfilter ser till att luft som kommer in i byggnaden är fri från föroreningar. Våra högeffektiva EPA-, HEPA- och ULPA-filter samt våra molekylära filter förser de känsligaste produktionszonerna med kliniskt ren luft. Och våra ATEX-godkända luftfilter garanterar säkerheten i produktionsanläggningar där potentiellt explosiva ämnen hanteras.

Alla våra luftfilter som är designade för livsmedels- och dryckesindustrin är optimerade för att leverera högsta möjliga energieffektivitet. Men för att minimera energikostnaderna och förenkla inköpen kan vi inspektera anläggningen och därmed rekommendera den perfekta filterkonfigurationen för er specifika byggnad.

Våra Lösningar

Virusfri luft

Virusfri luft

Hepa-uppgradering för HVAC-system

Hepa-uppgradering för HVAC-system

ATEX Filters

ATEX Filters

Förfilter

Förfilter

Finfilter

Finfilter

Högeffektiva filter

Högeffektiva filter

Molekylära filter

Molekylära filter

Filter för elkraftverk

Filter för elkraftverk

Luftfilterhus

Luftfilterhus

Kontakta oss

Du kan skicka oss ett direktmeddelande eller kontakta våra kontor nedan.

Kontakta oss