Kommersiella byggnader

Skydda de som vistas i en byggnad. Minska förekomsten av sjukdomar. Minska energiförbrukningen.

 

Utmaningen

Värdet på en tillgång fastställs genom att jämföra den fördel som den medför mot dess kostnad. Och en kommersiell byggnad är inget undantag. Fördelen är att kunna tillhandahålla en miljö som maximerar produktivitet och effektivitet. Kostnaden är alla pengar du måste spendera för att hålla den i drift.

Som en integrerad del av byggnaden kan ett tilluftssystem hjälpa dig att maximera det värde du får från båda dessa aspekter.

De flesta moderna kommersiella byggnader har dålig luftcirkulation och ofta tätade fönster för att öka energieffektiviteten. I byggnader där utomhusluft kan ta sig in behandlas denna luft oftast inte av lufthanteringsenheten. Det innebär att även rök, damm, pollen och andra skadliga partiklar tar sig in i byggnaden vilket äventyrar kvaliteten på inomhusluften.

Många av de som vistas i en kommersiell byggnad kommer att tillbringa ungefär en tredjedel av tiden inuti byggnaden. Luftkvaliteten inom detta utrymme kommer därför ha en stor inverkan på dessa individers allmänna arbetsmoral och hälsa. Den kommer även att påverka deras produktivitet och prestation på ett betydande sätt när de befinner sig i byggnaden. Forskning har visat att dålig luftkvalitet och förhöjda temperaturer sänker prestationsresultat med upp till 10 %1. Det är även känt att dålig luftkvalitet har en direkt koppling till arbetstagares frånvaro och begreppet ”sjuka hus-sjukan” som myntades på 1980-talet för att beskriva sjukdomar relaterade till detta.

Luftfiltreringssystemet är det främsta försvaret mot föroreningar som kan försämra de anställdas arbetsinsats och leda till frånvaro. Och det kan även bidra till att minska kostnaderna.

Luftkonditioneringssystemet står för hela 50 % av den totala energianvändningen i en genomsnittlig kommersiell byggnad. Luftfiltreringssystemet står för en tredjedel av denna kostnad. Det innebär att de luftfilter du väljer kommer att påverka cirka 15 % av den totala energiförbrukningen. Att göra rätt filterval kan alltså ha en betydande inverkan både på driftskostnaderna och möjligheterna att uppfylla energieffektivitetsmål.

 

Lösningen

Ventilationsfilter från MANN+HUMMEL ger ett effektivt försvar mot luftburna föroreningar. Våra filter skapar rena, hälsosamma och behagliga miljöer som är trevliga att vistas i och som är fria från distraktioner och föroreningar som kan orsaka sjukdomar.

Alla våra filter är dessutom utformade att vara så energieffektiva som möjligt. Men för att uppnå den perfekta balansen mellan filtreringseffektivitet och energiförbrukning kommer det perfekta filtersystemet att utformas för er specifika driftmiljö med hjälp av vårt eco16-filteroptimeringsprogram. Vi kommer att mäta föroreningsnivåer i och utanför byggnaden och fastställa den filterkonfiguration som resulterar i en säker luftkvalitetsnivå till lägsta möjliga kostnad, med hänsyn till energi-, inköps-, lagerhållnings-, installations- och bortskaffningskostnader.

 

1 REHVA Guidebook: Indoor Climate and Productivity In Offices, 2006

Våra Lösningar

Virusfri luft

Virusfri luft

Hepa-uppgradering för HVAC-system

Hepa-uppgradering för HVAC-system

ATEX Filters

ATEX Filters

Förfilter

Förfilter

Finfilter

Finfilter

Högeffektiva filter

Högeffektiva filter

Molekylära filter

Molekylära filter

Luftfilterhus

Luftfilterhus

Kontakta oss

Du kan skicka oss ett direktmeddelande eller kontakta våra kontor nedan.

Kontakta oss