Datacenter

Reducera antalet fall av funktionsfel. Reducera kostnader. Maximera drifttid.

Utmaningen

Allteftersom data blir en mer genomgripande och allt viktigare del av vår vardag ökar pressen på datacenter att leverera snabbare och tätare dataströmmar med näst intill oklanderlig tillförlitlighet – särskilt i och med 5G:s intåg och att IoT får ett allt större genomslag. Denna tillförlitlighet blir dock svårare att garantera och OEM-företag inom IT rapporterar högre felfrekvenser orsakade av korrosion på utrustningskomponenter.

Det ökade antalet korrosionsrelaterade fel har två orsaker. För det första är de allt mindre komponenterna helt enkelt mer känsliga för korrosion på grund av mindre plats att hermetiskt täta var och en av de enskilda delarna, förekomst av jonmigrering över de tätt packade komponenterna är mer troligt och värmebelastningen ökar vilket kräver ett högre luftflöde för att kyla kortet och detta bidrar i sin tur till ökade föroreningar i kretsarna.

För det andra lokaliserar operatörer datacenter i områden med nya utmaningar avseende luftkvalitet i och med att vi använder data på nya sätt. I landsbygdsområden förekommer högre nivåer av ammoniak och svavel som genereras av jordbruksprocesser. Transport och uppvärmningen av bostäder i innerstäder innebär högre mängder luftburna partiklar, svaveldioxid och kvävedioxid. Och datacenter belägna i tillväxtmarknader i Asien, Mellanöstern och Afrika utsätts generellt sett för högre nivåer av lokala luftföroreningar.

 

Lösningen

MANN+HUMMELs lösningar för filtrering i datacenter skyddar utrustningen och bidrar till att säkerställa en maximal drifttid. Våra experter kan utforma det mest effektiva filtreringssystemet för ert datacenter. Detta inkluderar partikelfiltersteg för att fånga upp dammföroreningar och molekylära filter med aktivt kol för att avlägsna skadliga utsläpp, t.ex. gaser och syror som kan orsaka korrosion och försämring av servrar, hårddiskar och annan utrustning.

Att kyla ett datacenter är en nödvändig, men svår, uppgift som vanligtvis kräver en avsevärd mängd energi. Tekniker som frikylning kan bidra till att minska energiförbrukningen, men någonting så enkelt som att byta filter kan vara ännu mer lönsamt. Vårt sortiment av luftfilter erbjuder lågt tryckfall under hela filtrets livslängd, vilket resulterar i betydande energibesparingar för datacenteroperatörer.

Ladda ner broschyr

 

Våra Lösningar

Virusfri luft

Virusfri luft

Hepa-uppgradering för HVAC-system

Hepa-uppgradering för HVAC-system

ATEX Filters

ATEX Filters

Förfilter

Förfilter

Finfilter

Finfilter

Högeffektiva filter

Högeffektiva filter

Molekylära filter

Molekylära filter

Luftfilterhus

Luftfilterhus

Kontakta oss

Du kan skicka oss ett direktmeddelande eller kontakta våra kontor nedan.

Kontakta oss