Vindturbiner

Skydda systemkomponenter. Minska kostnader och arbetsbelastningen på plats.

 

Utmaningen

Ni har antagligen lagt tusentals arbetstimmar på att välja den perfekta platsen att placera era vindturbiner och att noggrant finjustera riktningen för att fånga så mycket luftflöde som möjligt. Naturligtvis innebär detta också att turbinen utsätts för maximal exponering av alla typer av föroreningar som vinden eventuellt bär med sig.

På land utsätts turbinen för damm, pollen och föroreningar från transportinfrastruktur, industriområden och jordbruk.. Om turbinerna är placerade till havs utsätts de för fukt, salter och damm. Var och en av dessa föroreningar utgör ett hot mot de elektriska komponenterna och generatorutrustningen inuti nacellen, tornet eller basen. Om föroreningar tillåts leta sig in till dessa delar kommer det sannolikt att leda till strömförlust, utrustningsfel, driftstopp och kostsamma reparationer.

 

Lösningen

MANN+HUMMELs filtreringslösningar för vindturbiner hjälper till att säkerställa att driften av anläggningen förblir smidig, problemfri och effektiv.

Vi fokuserar vår design på att skapa luftfilter för kyld tilluft som är tillräckligt tåliga för att kunna hantera utmaningarna på land och till havs. Det innebär en hög bristningstålighet, robust ramkonstruktion och utrymmesbesparande konstruktioner utan att luftflödet försämras.

Våra vindturbinsfilter har också lång livslängd så att filterutgifter, och arbetsbelastning på plats, minimeras. Och de är också konstruerade i syfte att vara lätthanterliga vilket gör installationen av dem enklare och snabbare.

Våra Lösningar

ATEX Filters

ATEX Filters

Förfilter

Förfilter

Finfilter

Finfilter

Högeffektiva filter

Högeffektiva filter

Molekylära filter

Molekylära filter

Filter för elkraftverk

Filter för elkraftverk

Kontakta oss

Du kan skicka oss ett direktmeddelande eller kontakta våra kontor nedan.

Kontakta oss