Produktion

Förbättra säkerheten. Minska energikostnaderna.

 

Utmaningen

För alla typer av producenter kommer luftföroreningsutmaningen att bestå av tre områden – anställdas hälsa och säkerhet, att skydda miljön och att säkerställa processeffektivitet.

Oavsett om det rör sig om ångor, damm, dimma eller sprayer är det troligt att åtminstone någon av processerna genererar någon form av lokal luftförorening. Det är avgörande att behandla förorenad luft i eller utanför produktionsutrustningen för att säkerställa att explosivt damm, maskinnötning, gasformiga föroreningar eller gifter inte kan skada vare sig maskiner eller de anställdas hälsa. Men det kan vara en kostsam uppgift vad gäller underhåll och energiförbrukning.

Och samma hänsyn måste också tas till miljön i stort. Ni omfattas troligtvis av strikta regler som syftar till att begränsa er påverkan på ekosystemet runt anläggningen. Filtreringssystemet – oavsett om det är ett luftfilter eller ett specifikt utsugningssystem – kommer att skydda miljön och se till att ni efterlever kraven. Men om systemet är ineffektivt, felaktigt konfigurerat eller förfallet kan detta resultera i höga driftskostnader, dåliga resultat och en överträdelse av kraven.

Luftföroreningar är dock inte enbart ett problem som berör efterlevnad. För många tillverkare kan luftkvaliteten i deras produktionsanläggningar ha en direkt inverkan på produktkvaliteten – eftersom föroreningar ökar felfrekvensen och påverkar slutproduktens kvalitet. Dessutom kan dålig luftkvalitet också leda till högre driftskostnader. Rengöring, underhåll, drifttid, anställdas arbetsmoral och mycket annat kan påverkas negativt av luftburna föroreningar.

 

Lösningen

MANN+HUMMELs luftfiltreringslösningar hjälper er att möta utmaningarna avseende luftkvalitet inom modern tillverkning. Våra luftfilter kan säkerställa att ni uppfyller allt strängare lagstadgade krav, skyddar anställda och miljön och når en ny nivå av driftseffektivitet.

Våra luftfilter tillhandahåller effektiv filtrering till lägsta möjliga energikostnad. Vårt ScandMist-sortiment med industriella luftrenare tillhandahåller ett oöverträffat skydd mot ångor från metall-, plast- och gummiprocesser. Och vårt ATEX-klassificerade filterutbud minskar risken förknippad med att arbeta med explosiva ämnen – vilket säkerställer regelefterlevnad och de anställdas säkerhet.

 

Fallstudie från bilindustrin

Våra Lösningar

Filter för oljedimma

Filter för oljedimma

Virusfri luft

Virusfri luft

Hepa-uppgradering för HVAC-system

Hepa-uppgradering för HVAC-system

ATEX Filters

ATEX Filters

Förfilter

Förfilter

Finfilter

Finfilter

Högeffektiva filter

Högeffektiva filter

Molekylära filter

Molekylära filter

Filter för elkraftverk

Filter för elkraftverk

Luftfilterhus

Luftfilterhus

Kontakta oss

Du kan skicka oss ett direktmeddelande eller kontakta våra kontor nedan.

Kontakta oss