Kärnkraft

Garantera säkerheten. Minska kostnader och arbetsbelastningen på plats.

 

Utmaningen

Den globala efterfrågan på energi ökar i nästan samma takt som stödet för fossila bränslen minskar. Kärnkraft erbjuder storskalig, pålitlig elförsörjning och ses av många som det bästa alternativet till fossila bränslen för att säkerställa energiförsörjning på basnivå. Offentlighetens oro över säkerheten är förmodligen det största hindret till mer omfattande användning.

Vi talar ofta om de katastrofala konsekvenserna av ett felfungerande filter. Och det är sant, beroende på tillämpning, att ett filter där föroreningar kan färdas nedströms kan leda till skador som kostar miljoner att korrigera och detta kan även skada miljön eller orsaka dödsfall. När man pratar om kärnkraftsindustrin kan man multiplicera dessa effekter med en faktor på 100 eller mer.

Luftfiltreringssystemet i ett kärnkraftverk är komplicerat och omfattande och är till för att skydda anställda, allmänheten och miljön i stort från radioaktiva partiklar och gaser som genereras av reaktorn. Varje del av detta komplexa och omfattande luftrengöringssystem är strikt reglerat, och endast noggrant testad utrustning tas i bruk. Endast ett fåtal filtertillverkare har de resurser och de erfarenheter som krävs för att kunna erbjuda denna nivå av kvalitetssäkring.

 

Lösningen

MANN+HUMMEL har decennier av erfarenhet av att samarbeta med kärnkraftsindustrin. Vårt sortiment av filtreringslösningar förhindrar oavsiktlig frisättning av radioaktiva luftburna föroreningar och de höga kostnader som avstängning och sanering innebär.

Vi tillhandahåller alla typer av luftfilter åt kärnkraftsindustrin. Våra HEPA- och ULPA-filter finns tillgängliga i alla de vanligaste typerna – panel, djupveckade, kompakta och cirkulära m.m. Våra molekylärfilter fångar upp skadliga gasformiga föroreningar. Och våra väl beprövade filterskåp möjliggör ett föroreningsfritt filterbyte för att säkerställa att anställda i frontlinjen skyddas.

Alla våra kärnkraftsprodukter testas och certifieras enligt relevanta standarder – till exempel EN 1822 för högeffektiva luftfilter. Och vår kvalitetssäkring stöds av ett forsknings- och utvecklingsteam på 1 000 man.

Våra Lösningar

ATEX Filters

ATEX Filters

Förfilter

Förfilter

Finfilter

Finfilter

Högeffektiva filter

Högeffektiva filter

Molekylära filter

Molekylära filter

Filter för elkraftverk

Filter för elkraftverk

Kontakta oss

Du kan skicka oss ett direktmeddelande eller kontakta våra kontor nedan.

Kontakta oss