Jordbruk

Svinfarmar

Utmaningen

EU:s grisköttsproducenter förlorar uppskattningsvis 1,5 miljarder euro varje år på grund av PRRSv1

Att upprätthålla en biosäker boskapsuppfödning är en oändlig process. Även om nästan alla dina kontroller är perfekta kan en enda glidning eller en vindpust från fel håll orsaka förödelse som det kan ta flera år att återhämta sig från. Det beror på att många av de virus, bakterier och patogener som svinuppfödare måste ta itu med sprids brett, lätt och genom alla möjliga överföringsvektorer. Dessa virus muterar också ofta snabbt, vilket gör det svårt att vaccinera på ett effektivt sätt. Vindar kan bära dessa patogener över långa avstånd också, så även om du är relativt isolerad kvarstår risken. Och den risken är betydande. Varje år förlorar grisproducenterna enbart i EU uppskattningsvis 1,5 miljarder euro på grund av Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus (PRRSv).1

Samtidigt utgör damm, smuts och föroreningar från industri- och jordbruksprocesser ett hot mot personalens hälsa. Samma föroreningar kan också ha en negativ inverkan på produktkvaliteten och djurhälsan - vilket är särskilt viktigt i uppfödningsanläggningar på grund av suggornas längre livslängd.

Att installera ett ventilationssystem kan tyckas vara en stor investering,
men den kan lätt uppvägas av kostnaden för ett enda utbrott.

Lösningen

Luftfilter för grisfarmar fångar upp patogener innan de har en chans att utgöra en risk för din besättning - och ser till att endast ren och hälsosam luft får komma in i stallet. Luftfiltrering har länge använts för att kontrollera patogener på sjukhus och i renrum - och de är nu väletablerade som ett viktigt verktyg även för svingårdar.

Det är åtta gånger mindre sannolikt att svinfarmer med luftfiltreringssystem drabbas av ett utbrott än de som inte har det.2

I mer än 60 år har våra filter använts i renrum och operationssalar runt om i världen och skyddat människor och miljön från några av de farligaste virusen, ämnena och andra föroreningar som människan känner till. Vi har tagit denna expertis och tillämpat den på jordbruksindustrin. Du kan lita på att våra luftfilter för svinfarmer skyddar dina djur, ditt team och ditt företag.

Se vår broschyr om luftfilter för svinuppfödning
 

1 Projects to tackle costly pig virus – The Vet Times, October 2020
2pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22754642/

Våra Lösningar

Hepa-uppgradering för HVAC-system

Hepa-uppgradering för HVAC-system

ATEX Filters

ATEX Filters

Förfilter

Förfilter

Finfilter

Finfilter

Molekylära filter

Molekylära filter

Färgfilter

Färgfilter

Kontakta oss

Du kan skicka oss ett direktmeddelande eller kontakta våra kontor nedan.

Kontakta oss