Gasturbiner

Förbättra motorprestanda. Öka effektiviteten. Minska kostnader och arbetsbelastningen på plats.

 

Utmaningen

Oavsett var den är belägen är det troligt att gasturbinen kommer att utsättas för en mängd olika typer av föroreningar. Luftintagssystemet är utformat för att fånga upp dessa föroreningar, men samlar det upp tillräckligt med föroreningar för att skydda turbinen? Och görs detta på ett så effektivt sätt som möjligt? Eller hämmar denna process i själva verket motorns totala prestanda?

De flesta luftintag på gasturbiner är utrustade med ett filtreringssystem med flera lager som effektivt eliminerar större föroreningar men som inte kan fånga upp de finare partiklar som nu cirkulerar runt inuti många kraftverk och industrianläggningar. Detta finare damm passerar genom filtreringssystemet och når motorn. Här orsakar det tillväxt på turbinbladen och hämmar gasturbinens prestanda. För att avhjälpa detta måste motorn stängas av, bladen rengöras och reparationer utföras på alla delar som utsatts för tillväxt eller korrosion. Och när turbinen är ur funktion kan kanske inte oväntade uppgångar i efterfrågan utnyttjas.

Unfortunately, avoiding this costly downtime is not as simple as just installing Det är dessvärre inte så enkelt att undvika detta dyra driftstopp bara genom att installera ett luftintagssystem med högsta möjliga effektivitet vad gäller eliminering av partiklar. Ett filtersystem som är onödigt effektivt kommer att kväva luftflödet, höja insugningssystemets differentialtryck och sänka turbinens prestanda.

Att utforma det optimala luftintagssystemet för en gasturbin innebär därmed att uppnå den perfekta balansen mellan luftkvalitet och luftflöde.

 

Lösningen

Att utforma det optimala luftintagssystemet för en gasturbin innebär att uppnå den perfekta balansen mellan luftkvalitet och luftflöde. Det är därför vi fokuserar vår produktutveckling på tre saker; filtreringseffektivitet, differentialtryck och turbinsäkerhet. För var och en av dessa aspekter har vi en produktlinje som är oöverträffad.

Detta beror på våra nära samarbeten med gasturbinoperatörer som pågått i nästan 50 år. Därför har vi också kunnat utveckla många nya banbrytande tekniker, till exempel filter som kombinerar partikelavlägsnande och vattenseparering – ofta så att det blir möjligt att ta bort ett filtersteg och drastiskt minska systemets tryckfall. Eller filterelement i sista steget som fångar upp submikronföroreningar vilka kan orsaka tillväxt och korrosion på motorkomponenterna. Många av våra filter är också utrustade med branschledande sprängningstryck, vilket eliminerar den skada som ett felfungerande filter kan orsaka.

Och när det gäller att balansera alla dessa element kan vi analysera det exakta driftsförhållandet och designa det perfekta filtersystemet för gasturbinen vilket innebär maximal prestanda precis när ni behöver det.

Våra Lösningar

ATEX Filters

ATEX Filters

Filter för elkraftverk

Filter för elkraftverk

Kontakta oss

Du kan skicka oss ett direktmeddelande eller kontakta våra kontor nedan.

Kontakta oss