Vindturbiner

Skydda systemkomponenter. Minska kostnader och arbetsbelastningen på plats.

 

Utmaningen

Ni har antagligen lagt tusentals arbetstimmar på att välja den perfekta platsen att placera era vindturbiner och att noggrant finjustera riktningen för att fånga så mycket luftflöde som möjligt. Naturligtvis innebär detta också att turbinen utsätts för maximal exponering av alla typer av föroreningar som vinden eventuellt bär med sig.

På land utsätts turbinen för damm, pollen och föroreningar från transportinfrastruktur och industriområden. Om turbinerna är placerade till havs utsätts de för fukt, salter och damm. Var och en av dessa föroreningar utgör ett hot mot de elektriska komponenterna och generatorutrustningen inuti nacellen, tornet eller basen. Om föroreningar tillåts leta sig in till dessa delar kommer det sannolikt att leda till strömförlust, utrustningsfel, driftstopp och kostsamma reparationer.

 

Lösningen

MANN+HUMMELs filtreringslösningar för vindturbiner hjälper till att säkerställa att driften av anläggningen förblir smidig, problemfri och effektiv.

Vi fokuserar vår design på att skapa luftfilter för kyld tilluft som är tillräckligt tåliga för att kunna hantera utmaningarna på land och till havs. Det innebär en hög bristningstålighet, robust ramkonstruktion och utrymmesbesparande konstruktioner utan att luftflödet försämras.

Våra vindturbinsfilter har också lång livslängd så att filterutgifter, och arbetsbelastning på plats, minimeras. Och de är också konstruerade i syfte att vara lätthanterliga vilket gör installationen av dem enklare och snabbare.

Find related products

ATEX Filters

ATEX Filters

Prefilters

Prefilters

Fine Dust Filters

Fine Dust Filters

High Efficiency Filters

High Efficiency Filters

Gas Adsorption Filters

Gas Adsorption Filters

Power Generation Filters

Power Generation Filters

Get in touch

Do you need further information or advice?
You can send us a direct message or contact our offices below.

Contact Us