Vattenreservoarer

Sänk kostnaderna. Garantera säkerheten.

 

Utmaningen

Allteftersom städer blir större och mer tätbefolkade utsätts vattenreservoarer för högre nivåer av luftburna föroreningar. Förbränningsprodukter från transport- och förbränningsanläggningar, tungmetaller, bly, pollen, sporer och svamp med mera virvlar runt i luften precis utanför reservoaren.

När vattennivån i en reservoar sjunker sugs denna utomhusluft in i tanken tillsammans med alla tillhörande föroreningar. Dessa föroreningar täcker vattenytan och reservoarens inre väggar och kan potentiellt spridas genom vattenledningarna till slutanvändarna.

Samtidigt har terrorattentat belyst den potentiella risken för sabotage av lättillgängliga vattenreservoarer.

Vattenleverantörer står inför det viktiga ansvaret att säkerställa kontinuerlig vattenförsörjning i händelse av angrepp eller under perioder då höga nivåer av luftföroreningar förekommer. Men frågan är hur man skyddar vattentillförseln utan att öka energikostnaderna eller överbelasta pumpsystemet.

 

Lösningen

Luftfilter från MANN+HUMMEL tillhandahåller ett komplett skydd för vattentankar. Våra reservoarfilterhus är installerade på luftningsröret och tillhandahåller HEPA-filtrering för att avlägsna så små partiklar som mikronpartiklar. Vi använder regelbundet samma typ av filter vid civilförsvarsanläggningar och militära anläggningar som vid skydd mot radioaktiv förorening och kemiska och biologiska ämnen.

Tack vare vår decenniers långa erfarenhet av högeffektiv luftfiltrering har vi kunnat utforma vattenbehållarfilter med maximal livslängd och lågt tryckfall. Därför kan vi tillhandahålla det ultimata skyddet i en energieffektiv design som inte belastar annan utrustning.

Find related products

HEPA Filter for HVAC Systems

HEPA Filter for HVAC Systems

Prefilters

Prefilters

Fine Dust Filters

Fine Dust Filters

High Efficiency Filters

High Efficiency Filters

Gas Adsorption Filters

Gas Adsorption Filters

Air Filter Housings

Air Filter Housings

Get in touch

Do you need further information or advice?
You can send us a direct message or contact our offices below.

Contact Us