Vägar och järnväg

Säkerställ passagerarnas och personalens säkerhet. Minska förekomsten av sjukdom och frånvaro.

 

Utmaningen

Järnvägstransport är en del av vardagen för många människor. Vare sig det rör sig om privat resande, affärsresor eller om att transportera varor och råvaror.

Järnvägar tar oss överallt – genom landsbygds-, förorts- och stadsområden. Men majoriteten av passagerarresor äger rum i städer, där nivåerna av luftföroreningar är som högst. Utsläpp från järnvägsfordonets motorer, bromsar och andra komponenter bidrar till dessa lokala föroreningsnivåer och kan göra tåghytter till skadliga och ohälsosamma platser att vistas i.

En viktig utmaning för järnvägsoperatörer är alltså att skydda passagerare från luftburna föroreningar för att kunna tillhandahålla en behaglig, trevlig och säker miljö. Och de anställda måste också skyddas. Förare och kabinpersonal tillbringar mer tid än någon annan i järnvägsfordon. Att andas in förorenad luft kan leda till kortsiktiga och långsiktiga hälsoproblem såsom astma, hjärtsjukdomar och olika former av cancer.

 

Lösningen

MANN+HUMMELs filtreringslösningar skyddar värdefull last, anställda och passagerare från skadliga föroreningar, lukter och andra faror. Vi tillhandahåller pålitliga, högkvalitativa luftfilter till hytter som rengör ny och återcirkulerad luft i förar- och passagerarhytter. Dessa filter rensar luften från pollen och partiklar vilket gör miljön inuti tågen behaglig, säker och trevlig att vistas i. Filter i hytter skapar också en ren arbetsmiljö för personalen och minskar förekomsten av sjukdom och frånvaro.

Våra filter till järnvägshytter testas och klassificeras enligt ISO 16890-standarden för filtreringseffektivitet och uppfyller kraven på brandskydd i EN 45545 – vilket innebär att passagerarna erhåller bästa möjliga skydd och den högsta nivån av säkerhet.

Järnvägsfordon används över hela världen och kräver en omfattande underhållsinfrastruktur. MANN+HUMMELs globala distributionsnätverk gör det möjligt för oss att kunna tillhandahålla de filterelement som behövs, när som helst och var som helst.

Find related products

Filter Cubes

Filter Cubes

ATEX Filters

ATEX Filters

Prefilters

Prefilters

Frecious Comfort

Frecious Comfort

Läs mer
Fine Dust Filters

Fine Dust Filters

Gas Adsorption Filters

Gas Adsorption Filters

Get in touch

Do you need further information or advice?
You can send us a direct message or contact our offices below.

Contact Us