Läkemedel

Reducera kostnader. Öka produktkvaliteten. Förbättra säkerheten.

 

Utmaningen

Som läkemedelstillverkare kräver ni att alla leverantörer uppfyller de högsta standarderna för säkerhet och kvalitet – precis som era kunder förväntar sig av er. Och leverantören av luftfilter bör inte undantas från dessa krav. Ett felfungerande eller underpresterande filter kan förorena produkter, utgöra en fara för personal och utsätta företaget för risken att bestämmelser överträds.

Men när det gäller renrumsfilter räcker det inte med total tillförlitlighet. Vi har alla press på oss att vara mer energieffektiva och därför bör filtreringssystemet även bidra till minskad energianvändning. Det bör också vara utformat för att minimera arbetsbelastningen på plats, samtidigt som det är flexibelt i relation till vad som krävs av ett modernt farmaceutiskt renrum.

 

Lösningen

MANN+HUMMELs filtreringslösningar för läkemedelsindustrin hjälper er att efterleva de strikta branschbestämmelserna samtidigt som lösningen bidrar till att minska både energianvändning och driftskostnader.

Vi har levererat högeffektiva filter i över 50 år och våra produkter är väl beprövade i renrum över hela världen. Alla våra EPA-, HEPA- och ULPA-filter överensstämmer med EN 1822-standarden för filtreringseffektivitet och levereras med alla relevanta testintyg och certifieringar.

Vår produktutveckling utförs av ett team av FoU-experter på mer än 1 000 man som kontinuerligt utför tester och letar efter nya sätt att förbättra vårt produktsortiment. Detta har gjort det möjligt för oss att utveckla filter för farmaceutiska renrum som minimerar energiförbrukningen och samtidigt maximerar livslängden.

Beställning, lagring, montering och bortskaffande av luftfilter kan vara både tidskrävande och kostsamt. Vi kan föreslå sätt att standardisera filtertypen och specifikationen för alla filter i renrummet vilket förenklar inköp av filter och minskar arbetsbelastningen på plats.

Find related products

Virus-Free Air

Virus-Free Air

HEPA Filter for HVAC Systems

HEPA Filter for HVAC Systems

ATEX Filters

ATEX Filters

Prefilters

Prefilters

Fine Dust Filters

Fine Dust Filters

High Efficiency Filters

High Efficiency Filters

Gas Adsorption Filters

Gas Adsorption Filters

Air Filter Housings

Air Filter Housings

Get in touch

Do you need further information or advice?
You can send us a direct message or contact our offices below.

Contact Us