Flygplatser

Skydda passagerare, personal och besökare. Minska kostnader och arbetsbelastningen. Spara energi.

 

Utmaningen

Flygplatser välkomnar nästan nio miljarder passagerare per år1 som passerar genom terminalerna för att ta sig dit de ska i världen. Lägg till flygbolagets anställda, markbesättningen, flygplatspersonalen och andra besökare: det blir stora mängder människor som rör sig in och ut från flygplatsen varje dag. När dessa människor kommer till flygplatsen tar de med sig luftburna föroreningar samt en mängd partiklar som samlats på deras kläder, hud och bagage.

Samtidigt åker taxibilar, bilar, bussar, bagagetransporter, cateringbilar, underhållsvagnar och markbesättningsfordon till, från och runt terminalbyggnader och avger avgaser, bromsdamm och partiklar från däckslitage nära ingångar och luftintag.

Sist men inte minst förorenar flygplanen i sig miljön runt terminalbyggnaden och avger rök, oförbrända kolväten och obehagliga lukter.

All denna aktivitet ökar mängden föroreningar på en flygplats och gör det svårt att skapa den välkomnande, trevliga och hälsosamma miljö som gör att människor vill komma tillbaka.

 

Lösningen

Med hjälp av MANN+HUMMELs filtreringslösningar för flygplatser kan skadliga ämnen fångas upp och en renare luft kan tillhandahållas i och utanför terminalbyggnaderna. Våra luftfilterlösningar för flygplatser förhindrar spridningen av föroreningar, vilket skapar en hälsosammare miljö för passagerare och minskar förekomsten av sjukdomar bland personalen. Våra molekylärfilter tar bort skadliga gaser och obehagliga lukter och gör inomhusmiljön behagligare att vistas i vilket uppmuntrar resenärer att spendera mer tid i restauranger och butiker. Dessutom skyddar effektiv partikelfiltrering flygplatsens byggnad och luftkonditioneringssystem, vilket minskar behovet av rengöring och underhåll.

MANN+HUMMEL har lång erfarenhet av att arbeta med några av de största och mest trafikerade flygplatserna i världen och kan garantera att luften i byggnaderna är säker och rengjord på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi har gjort det möjligt för dessa flygplatser att minska energikostnaderna, filterutgifterna och arbetsbelastningen på plats. Och vi har också hjälpt dem att minska deras påverkan på miljön i stort.

Klicka här om du vill läsa mer om vår erfarenhet.

 

Fallstudie av flygplatser

 

1  https://aci.aero/news/2019/03/13/preliminary-world-airport-traffic-rankings-released/

Energy savings take off at a leading airport

One of the busiest airports strives for highest standards and its HVAC system was not meeting this.

Our eco16 program resulted in a 28% reduction of HVAC energy consumption and 85% cut in workload.
 

Read our case study


Våra Lösningar

Filter Cubes

Filter Cubes

Virus-Free Air

Virus-Free Air

HEPA filter for HVAC Systems

HEPA filter for HVAC Systems

Förfilter

Förfilter

Gasadsorptionsfilter

Gasadsorptionsfilter


Kontakta oss

Du kan skicka oss ett direktmeddelande eller kontakta våra kontor nedan.

Kontakta oss