VVS

Vi erbjuder olika tjänster på våra platser. Vänligen kontakta oss för ytterligare frågor.

Ett felaktigt installerat eller underhållet filtreringssystem resulterar inte bara i sänkt prestanda utan kan även, i vissa miljöer, utgöra en potentiell fara för de individer och den utrustning som systemet är avsett att skydda. På grund av detta är det avgörande att installation och underhåll av ett VVS-luftfiltreringssystem utförs lika omsorgsfullt som systemet valdes.

Leverans, montering och avfallshantering

I egenskap av filtreringsexperter har vårt ingenjörsteam all den erfarenhet och expertis som krävs för att säkerställa att ditt VVS-filtreringssystem installeras korrekt och presterar optimalt. I egenskap av licensierade avfallshanterare kan vi tillhandahålla avfallshantering och avlägsna alla dina gamla VVS-luftfilter från din anläggning och bortskaffa dessa i enlighet med standarder relaterade till miljö och avfallshantering.

Denna tjänst tillhandahålls med all relevant dokumentation såsom riskbedömning, metodbeskrivningar och överföringskvitton, och utförs i enlighet med gällande hälso- och säkerhetsstandarder.

Övervakning av filter

För att säkerställa att dina VVS-filtreringssystem fortsätter att prestera optimalt tillhandahåller vi en fullständig filterövervakningstjänst. Vi förser dig med en uttömmande lägesrapport som baseras på inspektioner på plats och tester, och som i detalj redogör för dina VVS-filters tillstånd. Denna rapport innehåller även rekommendationer avseende förbättringar och uppgraderingar om sådana anses nödvändiga.

Denna rapport kan utgöra en historisk och fortlöpande redogörelse över hur ditt system presterar och innehåller testresultat angående tryckfall och en logg över möjliga problem som uppstått och efterföljande reparationer. Den kan också utgöra en redogörelse över filterbyten och ett hygienrelaterat register för hälso- och säkerhetsdokumentation.

Inspektion och övervakning av inomhusluftsystem

För att kunna fastställa och/eller övervaka hygienen och effektiviteten i dina system kan MANN+HUMMEL utföra enstaka eller regelbundna tillståndsundersökningar och/eller övervakningsinspektioner av alla komponenter (lufthanteringsenhet och rörledningar) i ditt ventilationssystem. En skriftlig rapport kommer att tillhandahållas som informerar dig om möjliga förslitningar eller potentiella problem innan kostsamma reparationer blir nödvändiga.

Hygienrelaterat underhåll och lagstadgade kontroller

Genom att underhålla ventilationsenhetens hygien hålls inte bara luftkvaliteten inuti en byggnad god, det säkerställer även VVS-systemets luftflöde och energieffektivitet. Till exempel leder en förorenad spole inte bara till reducerad värmeöverföringseffektivitet utan även till att en större energiförbrukning krävs för att transportera luft genom spolen. Smutsiga komponenter (spolar, rörledningar etc.) i ett ventilationssystem kan också leda till en ökad risk för bakterieutveckling och därmed en ökad risk för luftföroreningar i en byggnad, vilket kan påverka hälsan av de som vistas där.

Regelbundet underhåll bidrar till att upprätthålla systemets effektivitet och hygien, samt ser till att omsorgsplikten uppfylls. MANN+HUMMELs interna experter kan informera dig om vad som krävs av dig för att säkerställa att du uppfyller din omsorgsplikt och upprätthåller god luftkvalitet inomhus med hjälp av hälsosamma, effektiva ventilationssystem.

Granskning av anläggning

Våra erfarna ingenjörer kan besöka din anläggning för att bedöma hela ditt system och tillhandahålla en detaljerad analys av alla delar av din lufthanteringsenhet. Denna granskning resulterar i fullständig detaljerad information om:

 

  • Möjligheter till kostnadsreduktion
  • Optimeringsrekommendationer
  • Livscykelkostnadsberäkningar
  • Energireduceringsanalys
  • Process för byte av filter
  • Rekommendationer om avfallshantering
  • Total kostnadsutvärdering för anläggningen