Rent Rum

Vi erbjuder olika tjänster på våra platser. Vänligen kontakta oss för ytterligare frågor.

Tack vare vår breda erfarenhet kan vi tillhandahålla hela lösningen och inte bara en produkt eller ett system.

Vi erbjuder dig kompetensen som krävs för produktutveckling, tillverkning och installation, men även ett komplett utbud av renrumstjänster för att säkerställa kvaliteten och funktionaliteten hos – och den punktliga implementeringen av – ett renrum. Dessutom kan vi med hjälp av MANN+HUMMELs serviceteam och arbetsledare erbjuda dessa tjänster över hela världen.

Tack vare vår långa erfarenhet kan vi erbjuda följande renrumstjänster så att du kan implementera ditt system på ett så smidigt sätt som möjligt:

 • Fullständig installation av tak för operationssalar och anpassade laminära luftflödessystem
 • Lufthastigheter, volymer och luftväxlingshastigheter
 • Renrumsklassifikationer
 • Mätningar av filtersystemsintegritet
 • Återhämtningstest (återhämtningstid, spolningstid)
 • Tryckskillnader, temperatur och relativ fuktighet
 • Ljudnivå och ljusstyrka
 • Koncentrationen av mikrobiologiska bakterieföroreningar i luften och på ytor/li>
 • Flödesvisualisering
 • Uppskattning av skyddsklass
 • Turbulensintensitet