Industriell

Vi erbjuder olika tjänster på våra platser. Vänligen kontakta oss för ytterligare frågor.

MANN+HUMMEL har lösningar för alla filtreringsproblem. Grova partiklar, höga dammkoncentrationer, små partiklar, giftiga partiklar, droppar, frätande gaser eller lukter – vårt tjänsteutbud är speciellt utformat för att kunna erbjuda en produkt eller en kombination av produkter som löser ditt specifika problem som rör industriell processfiltrering.

Problemlösningen börjar ofta när våra ingenjörer besöker anläggningen för att göra mätningar och utföra en analys av den aktuella miljön. Baserat på detta kan våra expertingenjörer göra rekommendationer och utforma den bästa och mest effektiva lösningen. MANN+HUMMELs interna kompetens gör det möjligt för oss att ta fullständigt ansvar för hela processen, från design och tillverkning till leverans, installation och driftsättning, vilket förenklar hela processen. En leverantör, ett ansvar.