Gasadsorptionsfilter

Tar bort gasformiga föroreningar från ett luftflöde med hjälp av ett aktivt kolmaterial