FreciousComfort

FreciousComfort

Mer komfort – Bättre hälsa

Skyddar mot allergener och förhindrar mikrobiell tillväxt

FreciousComfort - kan göra mer än konventionella filter

De som lider av allergier kan nu andas ut. Den nya FreciousComfort-luftfilterserien för ventilationssystem hanterar inte bara fint damm med en effektivitet på mellan ePM1 50 % och ePM1 60 %. Tack vare allergiförebyggande och antimikrobiella funktioner blockerar dessa filter även fria allergener och hämmar tillväxten av mögel och bakterier. Detta reducerar risken för allergiska reaktioner och ökar välbefinnandet för människor inomhus.

FreciousComfort-kuben med aktivt kol hanterar lukt och skadliga gaser.

Utmaningen: Allergi i siffror

28% av vuxna människor i Europa lider av allergier (Robert Koch Institute, 2017)

>20% av alla barn led av en allergi år 2013 (swr.de, 2013)

86% av de som lider av allergier är känsliga mot pollen och

14% är känsliga mot mögel

50% av européer kommer att lida av någon allergi år 2040 (Helmholtz Centre Munich, 2014)

Översikt över fördelar

 

FreciousComfort

FreciousComfort Carboactiv

Inaktiverar fria allergener

Check

Check

Förhindrar bakterier och mögel från att tränga igenom till filtrets rena sida

Check

Check

Avlägsnar lukter och fångar upp skadliga gaser såsom ozon, kväveoxider och svaveldioxid

Minus

Check

Förbättrat mänskligt välbefinnande: färre sjukdomsfall, högre produktivitet

Check

Check

ISO 16890 ePM1 50 – 60 %

Check

Check

Certifierad kvalitet (bifa, Hohenstein Institute)

Check

Check

 

Allergiförebyggande - Polyfenol inaktiverar fria allergener

De allergiförebyggande egenskaperna uppnås med hjälp av en polyfenol-beläggning. Detta naturliga ämne binder mer än 95% av alla fria allergener och gör dem ofarliga. Fria allergener är de minsta proteinpartiklarna och det är dessa som triggar allergiska reaktioner. De frigörs när pollenpartiklar spricker på grund av mekanisk belastning när de träffar filtret.

Antimikrobiellt skydd mot bakterier och mögel

Mögel och bakterier kan förekomma i konventionella filtermaterial. Anledningar: Filter behåller ett mycket stort antal luftburna bakterier och mikroorganismer. I kombination med andra smutspartiklar och fukt uppstår en miljö som främjar tillväxten av dessa bakterier och mikroorganismer.

Den antimikrobiella beläggningen fungerar som en effektiv barriär mot sådan tillväxt. Detta säkerställer att den rena sidan av filtret verkligen förblir ren.

Filterstruktur och material

1

 

PARTIKEL
FILTRERING

Det kraftfulla filtermaterialet fångar även upp de minsta partiklarna, såsom luftburna partiklar (ISO 16890 ePM1 50 – 60 %).

2

 

ALLERGIFÖREBYGGANDE
BELÄGGNING

Naturligt polyfenol neutraliserar fria allergener.

2

 

ANTIMIKROBIELL
BELÄGGNING

Förhindrar bakterier och mögel att ta sig igenom till den rena sidan.

3

 

AKTIVT KOL
(VALFRITT)

Det aktiva kolskiktet avlägsnar obehagliga lukter och skadliga gaser såsom ozon, svaveldioxid och kväveoxider.

Airpocket FreciousComfort

  • Allergiförebyggande beläggning inaktiverar fria allergener
  • En antimikrobiell beläggning förhindrar bakterier och mögel från att spridas till den rena sidan av filtret
  • Partikelfiltrering med hjälp av ett syntetiskt meltblown-material
  • God stofthållningsförmåga

Carboactiv Cube FreciousComfort

  • Allergiförebyggande beläggning inaktiverar fria allergener
  • En antimikrobiell beläggning förhindrar bakterier och mögel från att spridas till den rena sidan av filtret
  • Partikelfiltrering och gasadsorption i ett lager
  • Avlägsnar lukter och fångar upp skadliga gaser
  • Certifierad kvalitet (bifa, Hohenstein Institute)