Findammsfilter

Används som sista filterskikt i kliniskt rena miljöer eller för liknande tillämpningar