Filter för elkraftverk

Skydd av utrustning såsom gasturbiner från luftburna föroreningar

Airmat Eco H20 Power

 • Kombinerat luftfilter och vattenavskiljare
 • Passar perfekt i kustmiljöer
 • Dammupptagningsförmåga på 3 000 g/m² (SAE)

Airmat Pro H20 Power

 • Kombinerat luftfilter och vattenavskiljare
 • Passar perfekt i kustmiljöerdeally suited to coastal applications
 • Dammupptagningsförmåga på 5 340 g/m² (SAE)

Airpad Pro H20 Power

 • Tillhandahåller effektiv fuktseparering
 • Robust konstruktion
 • Rostfritt

Airsquare Select Power

 • Stor filteryta med platssparande grunt djup
 • Stabil och kompakt konstruktion
 • Låg vikt
 • Hög effektivitet
 • Lätt att montera och hantera

Airpanel Pro H20 Duo

 • Kombinerat förfilter med högeffektiv koalesator i ett steg
 • Patenterat högeffektivt vattenavloppssystem
 • Hög tålighet för sprängtryck på upp till 2 000 Pa

Airpocket Select Power

 • Syntetiskt filtermaterial
 • Lång livslängd
 • God förmåga att hålla damm
 • Lämplig vid luftflödeshastigheter upp till 4 250 m³/h
 • Lågt tryckfall

Airpocket Eco Power

 • Syntetiskt filtermaterial
 • Lång livslängd
 • God förmåga att hålla damm
 • Lågt tryckfall

Aircube Eco Power

 • Marknadsledande i mekanisk hållfastighet
 • Passar i alla vanligt förekommande filterramar
 • Fullt förbränningsbar
 • Återvinningsbara material vilket innebär att filtret kan bortskaffas på ett enkelt och miljövänligt sätt
 • Hög effektivitet vid låga tryckfall

Aircube Pro Power

 • Utökad ytareal fördelaktigt vid höga nivåer av partiklar i atmosfären
 • Marknadsledande i mekanisk hållfastighet
 • Passar i alla vanligt förekommande filterramar
 • Fullt förbränningsbar
 • Återvinningsbara material vilket innebär att filtret kan bortskaffas på ett enkelt och miljövänligt sätt
 • Hög effektivitet vid låga tryckfall

Aircube Pro Power S / S XL

 • Syntetiskt filtermaterial som tillhandahåller den högsta möjliga mekaniska styrkan
 • Tillgängligt i två olika längder (300/420 mm)
 • En stor yta vilken fångar upp större mängder atmosfäriska partiklar under en längre tid
 • Den längre versionen möjliggör ännu längre driftsperioder
 • Marknadsledande i mekanisk hållfastighet
 • Passar i alla vanligt förekommande filterramar
 • Fullt förbränningsbar
 • Återvinningsbara material vilket innebär att filtret kan bortskaffas på ett enkelt och miljövänligt sätt
 • Hög effektivitet vid låga tryckfall

Nanoclass Cube Eco Power

 • Marknadsledande i mekanisk hållfastighet
 • Passar i alla vanligt förekommande filterramar
 • Fullt förbränningsbar
 • Återvinningsbara material vilket innebär att filtret kan bortskaffas på ett enkelt och miljövänligt sätt
 • Hög effektivitet vid låga tryckfall

Nanoclass Cube Pro Power

 • En stor yta på 30 m²
 • Extremt lågt tryckfall
 • Marknadsledande i mekanisk hållfastighet
 • Passar i alla vanligt förekommande filterramar
 • Fullt förbränningsbar
 • Återvinningsbara material vilket innebär att filtret kan bortskaffas på ett enkelt och miljövänligt sätt
 • Hög effektivitet vid låga tryckfall

Nanoclass Cube Pro Power S / S XL

 • Syntetiskt filtermaterial som tillhandahåller den högsta möjliga mekaniska styrkan
 • Tillgängligt i två olika längder (300/420 mm)
 • En stor filteryta vilken fångar upp större mängder atmosfäriska partiklar under en längre tid
 • Den längre versionen möjliggör ännu längre driftsperioder
 • Marknadsledande i mekanisk hållfastighet
 • Passar i alla vanligt förekommande filterramar
 • Fullt förbränningsbar
 • Återvinningsbara material vilket innebär att filtret kan bortskaffas på ett enkelt och miljövänligt sätt
 • Hög effektivitet vid låga tryckfall

Airtube Select Pulse Power

 • Filtermedia består av en kombination av cellulosa och ett syntetiskt material
 • Självrengörande puls jet-patroner
 • Konstruerad att kunna klara höga nivåer av dammlagring
 • Finns tillgänglig i cylinderformat eller i ett koniskt format
 • Brandbeständig version finns också tillgänglig
 • Enhetliga veck för maximal livslängd
 • Ändlock som är resistenta mot rost

Airtube Pro Pulse Power

 • Synthetic media
 • Self-cleaning, pules jet catridges
 • Built to withstand high levels of dust loading
 • Available in cylindrical or conical formats
 • Uniform pleat spacing for maximum life
 • Rust resistant end caps