HEPA-filterbyten för ventilationssystem

Uppgradera ditt HVAC-system med HEPA-luftfilter nu! ✅Håll din inomhusluft virusfri ✅Lätt byte av HEPA-luftfilter ✅Ingen extra driftskostnader!

Få ren luft i en virusfri arbetsmiljö – utan högre driftkostnader

Under den rådande Corona-pandemin har det varit helt avgörande att man anpassat ventilationssystem i byggnader med effektiva luftfilter – särskilt under vintersäsongen där människor spenderar mer tid i stängda utrymmen. Läs mer om hur ett simpelt filterbyte i ventilationssystem kan rena luften. Vi har svaret på en hälsosam, virusfri miljö.

 • Uppgradera ditt ventilationssystem utan att göra om konfigurationen, för maximalt skydd – även i recirkulationsläge.
 • Följ alla säkerhetskrav, särskilt brandskyddskoder enligt EN 15423 och VDI 3803-4.
 • Energikostnader ligger på samma nivå som tidigare.

Byt ut luftfilter för att optimera luftkvaliteten

Öka ditt luftfilters effektivitet genom att uppgradera luftfilter till HEPA-nivå

Vi vet att det är svårt att driva en verksamhet eller en offentlig arbetsplats just nu. Du gör allt du kan för att dina kollegor och kunder ska vara säkra, men du har också ekonomiska begränsningar. Därför förändrar våra HEPA*-ersättningsluftfilter som består de bästa HEPA*-filtren allting.

Under den pågående covid-19-pandemin är det viktigt att man installerar ett ersättningsluftfilter för att anpassa sitt ventilationssystem. Under vintern spenderar vi allt mer tid inomhus, och då är vi utsatta för höga koncentrationer av aerosoler i luften. Dessa aerosoler transporterar virus, bakterier och föroreningar. Ett simpelt ersättningsfilter till ventilationssystemet tar hand om dessa aerosoler och skyddar din miljö.

Skydda dina kunder, team och besökare med vårt nya HEPA*-filter med ePTFE-membran. Det är godkänt för renrum, men har utvecklats för användning i ventilationssystem i normala byggnader också. H13-filtret separerar över 99,95 % av virus, bakterier och andra mikroorganismer.

* enligt ISO 29463 och EN 1822

 

Få mer information

 

Ett simpelt ersättningsluftfilter för en hälsosam miljö

När våra specialdesignade HEPA*-filter kombineras med ditt befintliga ventilationssystem elimineras skadliga partiklar från din inomhusluft så att ren, frisk luft kan cirkulera tillbaka in i rummet.

 

 • Airpocket Eco ePM10 fångar upp stora partiklar för att skydda HEPA*-filtret nedströms. Efter noggranna laboratorietester märktes filtret som A+ för energieffektivitet enligt energigraderingssystemet från Eurovent. Det är ett högpresterande, energieffektivt ersättningsfilter för ventilationssystem som gynnar planeten, din ekonomi och hälsan.
 • Det nya innovativa membranet Nanoclass Cube Pro erbjuder bästa separationseffektivitet till häften av tryckskillnaden i drift jämfört med konventionella HEPA*-luftfilters effektivitet baserat på teknik för mikroglasfiber.

Båda erbjuder optimal effektivitet så att du sparar in på driftkostnader och håller byggnadens luft i bästa skick. När de används tillsammans är de en stor uppgradering för ditt befintliga ventilationssystem.

 

HEPA*-ersättningsfilter: Snabb översikt över fördelarna

 • Uppgradera utan att göra om konfigurationen
 • Energikostnaderna ligger kvar på samma nivå som tidigare
 • Få luftkvalitet på samma nivå som renrum
 • Hjälper till att driva byggnader och skydda människorna i dem
 • Följer alla säkerhetskrav, särskilt brandskyddskoderna enligt EN 15423

* enligt ISO 29463 och EN 1822

Före och efter du optimerar ditt system

Konventionellt systemFörfilter: Typiskt påsfilterSlutfilter: Typiskt påsfilterSystem totalt
FilterklassePM1 60 %ePM1 80 %ePM1 90 %
Tryckfall @ 3 400 m3/h120 Pa180 Pa300 P

 

Optimerat systemFörfilter: Airpocket EcoSlutfilter: Nanoclass Cube Pro MembraneSystem totalt
FilterklassePM1 65 %H13H13
Tryckfall @ 3 400 m3/h65 Pa225 Pa290 Pa
Contact persons by location

Hur fungerar ett HEPA-filter, och vad är HEPA-filtrering?

Hur fungerar HEPA*-filter? Våra specialdesignade HEPA*-filtreringssystem tar bort 99,995 % av skadliga bakterier, virus och andra mikroorganismer från luften, vilket reducerar risken för att covid-19 cirkulerar i din byggnad. HEPA*-filtret har designats för att fånga upp de minsta partiklarna och det består av flera lager med fina fibrer och bindeämnen. Skadliga material fastnar i nätet och tas ur cirkulation, vilket gör att endast ren, hälsosam luft återstår som kommer tillbaka in i ditt rum.

 

* enligt ISO 29463 och EN 1822

Funderar du över hur mycket det kostar att byta luftfilter?

Kostnaden för att byta luftfilter är ett billigare alternativ jämfört med att köpa en fristående luftrenare med H13 HEPA*-filter eftersom du bara anpassar ditt ventilationssystem istället för att byta ut det. Och när du har bytt ut luftfiltren finns det inga ytterligare kostnader efter att du betalat för filterbytet för ventilationssystemet. Då kan du känna dig tryggsamtidigt som du investerar en minimal summa i själva bytet. 

* enligt ISO 29463 och EN 1822

Varför HEPA-filter?

Om du funderar över varför HEPA*-filter – och särskilt H13-filter – är så viktiga så kommer svaret från den tyska myndigheten för arbetsmiljö och -säkerhet (Bundesanstalt für Arbetsschutz und Arbeitsmedizin). De rekommenderar HEPA*-filter som den optimala luftlösningen för ditt ventilationssystem som använder ett recirkulationsläge. 

* enligt ISO 29463 och EN 1822

Hur ofta ska man byta ventilationsfilter?

Hur vet man när man ska byta till en luftrenare med HEPA*-filter? Du har ett nytt antiviralt ventilationsfilter, hur ofta ska man byta det?

 • Det finns inget entydigt svar på den här frågan eftersom det beror på ytan och hur länge ventilationssystemet används varje dag. Ventilationsfiltrets plats påverkar hur ofta det behöver bytas
 • Den allmänna riktlinjen för byte av HEPA*-filter är att frekvent använda industriella HEPA-filter i områden med mycket smuts behöver kontrolleras var tredje månad
 • I områden med lägre användning måste HEPA*-filter bytas ut efter 9-12 månader.
 • Den bästa lösningen är att titta på själva filtret. Om det är smutsigt, fullt av damm och du inte tydligt kan se själva filtret så är det dags att byta ventilationsfilter
 • Be om råd från tillverkaren om hur ofta du ska byta ett specifikt ventilationsfilter. Vissa erbjuder tjänster för byten av ventilationsfilter
 • Om du sköter underhåll på egen hand ska du implementera detta i ditt rutinunderhåll för ventilationssystemet för att säkerställa maximal prestanda och virusfri luft
 • Om du funderar på att byta ut ditt ventilationssystem bör du först överväga om en enkel uppgradering av luftfiltret till ett H13 HEPA*-filter räcker istället 

* enligt ISO 29463 och EN 1822

Hur fungerar HEPA-filter?

Hur fungerar luftrenare med HEPA*-filter? Ja!

 • I Tyskland rekommenderar tyska arbetsmiljöverket att man använder HEPA*-filter i recirkulationsläge för att reducera risken för överföring av smittsamma sjukdomar 
 • Forskning visar att konventionella ventilationssystem tar bort 90 % av partiklar på under ~1 μm, medan ett optimerat HEPA*-system tar bort 99,995 % av virus, bakterier och mikroorganismer
 • Om du byter ut luftfiltret till ett H13-filter ska du kolla på mer än bara kostnaderna för HEPA*-filtret – du investerar faktiskt i ren, hälsosam luft för dina kollegor och kunder.

* enligt ISO 29463 och EN 1822

Vem tillverkar HEPA-filter?

För att uppfylla den europeiska standarden måste ett HEPA*-filtersystem ta bort 99,995 % av partiklar från luften. Det innebär att alla ventilationsfilter inte är HEPA*-filter. Vissa är designade för industriella ventilationsenheter och andra, såsom HEPA*-ersättningsfilter för dammsugare, är för privat bruk. Priset för HEPA*-filter varierar mellan tillverkare, och det påverkas också av om du köper en liten enhet eller ett industriellt HEPA*-filter.

Flera tillverkare säljer olika typer av HEPA*-luftfiltreringsprodukter och du kan köpa HEPA*-filter online. Det är viktigt att du kontrollerar att de har rätt säkerhets- och prestanda- certifikationer. På MANN+HUMMEL genomgår våra HEPA*-ersättningsfilter strikta tester och uppfyller de högsta europeiska säkerhetsstandarderna.

Skriv ”Byt ventilationsfilter i ventilationssystemet” högst upp på din säkerhetschecklista och låt vårt H13 HEPA*-luftfilter göra grovjobbet. De har bevisad effektivitet i vanliga byggnader och renrum tack vare klanderfri HEPA*-filtereffektivitet. En HEPA*-luftrenare är den simplaste lösningen du behöver för virusfri luft. För att få bäst skydd kombinerar du våra två antivirala H13 HEPA*-ersättningsluftfilter när du uppgraderar ditt ventilationssystem.

* enligt ISO 29463 och EN 1822