Heat Treatment

Värmebehandling

När metaller värmebehandlas under glödgnings- och kylningsprocesser avges oljedimma och oljerök. Lämpliga filtreringslösningar behövs för att förhindra kontaminering.

I synnerhet de mycket små partiklarna (mindre än 1 mikron) kan utgöra en risk för de anställda. MANN+HUMMELs ScandMist-filtreringssystem för oljedimma och oljerök är den perfekta lösningen för att hålla luften ren.

ScandMist 70R OEM

Oil Smoke
< 700 m³/h
On-Top Version

Download datasheet

 

ScandMist 100R

Oil Smoke
 < 1.000 m³/h
Tower Version

Download datasheet

 

ScandMist 100R OEM

Oil Smoke
 < 1.000 m³/h
On-Top Version

Download datasheet

 

ScandMist 100R OEM MD

Oil Smoke
< 1.000 m³/h
On-Top Version

Download datasheet

 

ScandMist 200R

Oil Smoke
< 2.000 m³/h
Tower Version

Download datasheet

ScandMist 350R

Oil Smoke
< 4.000 m³/h
Tower Version

Download datasheet

ScandMist 70D OEM

Oil Mist
< 700 m³/h
On-Top Version

Download datasheet

ScandMist 200D

Oil Mist
< 2.000 m³/h
Tower Version

Download datasheet

ScandMist 200D OEM

Oil Mist
< 2.000 m³/h
On-Top Version

Download datasheet

ScandMist 200D OEM MD

Oil Mist
< 2.000 m³/h
On-Top Version

Download datasheet

ScandMist 350D

Oil Mist
< 6.000 m³/h
Tower Version

Download datasheet

ScandMist 400D

Oil Mist
< 4.000 m³/h
Tower Version

Download datasheet