Textile

Textil

Vid uppvärmning av olika tyger, till exempel i spännramen för fixering eller vid applicering av olika beläggningar för att förbättra tygets egenskaper, kan oljedimma eller oljerök uppstå. Om den förorenade luften inte filtreras kan den utgöra en en hälsorisk för de anställda och orsaka underhållsrelaterade driftsstopp för maskinerna.

MANN+HUMMELs ScandMist-filtreringssystem rengör den förorenade luften som fångas upp i närheten av processen i efterföljande steg. Att låta ett HEPA-filter utgöra det sista filtreringssteget garanterar att endast helt ren luft kommer tillbaka in i byggnaden. De anställda andas in ren luft medan både tid och pengar sparas eftersom behovet att maskinunderhåll minskas.

ScandMist 100R

Oil Smoke
 < 1.000 m³/h
Tower Version

Download datasheet

 

ScandMist 100R OEM

Oil Smoke
 < 1.000 m³/h
On-Top Version

Download datasheet

 

ScandMist 100R OEM MD

Oil Smoke
< 1.000 m³/h
On-Top Version

Download datasheet

 

ScandMist 200R

Oil Smoke
< 2.000 m³/h
Tower Version

Download datasheet

ScandMist 350R

Oil Smoke
< 4.000 m³/h
Tower Version

Download datasheet