Grinding

Slipning

Under slipningsprocessen släpps oljedimma och/eller oljerök ut i luften. Mängden föroreningar varierar från måttliga mängder oljedimma till extremt höga mängder oljerök beroende på process och maskintyp.

MANN+HUMMELs ScandMist-filtreringssystem är rätt lösning även för komplexa processer. Genom att rengöra luften ger systemet förutsättningarna för att säkerställa att arbetsmiljön som de anställda vistas i är säker och ren.

ScandMist 70R OEM

Oil Smoke
< 700 m³/h
On-Top Version

Download datasheet

 

ScandMist 100R

Oil Smoke
 < 1.000 m³/h
Tower Version

Download datasheet

 

ScandMist 100R OEM

Oil Smoke
 < 1.000 m³/h
On-Top Version

Download datasheet

 

ScandMist 100R OEM MD

Oil Smoke
< 1.000 m³/h
On-Top Version

Download datasheet

 

ScandMist 200R

Oil Smoke
< 2.000 m³/h
Tower Version

Download datasheet

ScandMist 350R

Oil Smoke
< 4.000 m³/h
Tower Version

Download datasheet

ScandMist 70D OEM

Oil Mist
< 700 m³/h
On-Top Version

Download datasheet

ScandMist 200D

Oil Mist
< 2.000 m³/h
Tower Version

Download datasheet

ScandMist 200D OEM

Oil Mist
< 2.000 m³/h
On-Top Version

Download datasheet

ScandMist 200D OEM MD

Oil Mist
< 2.000 m³/h
On-Top Version

Download datasheet

ScandMist 350D

Oil Mist
< 6.000 m³/h
Tower Version

Download datasheet

ScandMist 400D

Oil Mist
< 4.000 m³/h
Tower Version

Download datasheet