Rubber and Plastics

Gummi och plast

Tillverkningen av olika typer av gummi- och plastprodukter såsom däck, gummistövlar och en mängd andra plastprodukter till fordonsindustrin kan resultera i extremt höga koncentrationer av oljerök och kolväten. Utan adekvat filtrering och luftutsugning kommer denna oljerök att förorena inomhusluften i produktionsområdet. Framförallt starka lukter orsakar hälsoproblem hos de anställda.

MANN+HUMMELs ScandMist-filtreringssystem filtrerar oljerök från bearbetning i en flerstegsprocess där faser som både involverar vätska och fasta substanser filtreras. Slutligen absorberar ett aktivt kolfilter lukterna och säkerställer därmed en hälsosam arbetsplats för de anställda.

ScandMist 200P

Oil Fume
< 2.000 m³/h
Tower Version

Download datasheet

ScandMist 200P OEM

Oil Fume
< 2.000 m³/h
On-Top Version

Download datasheet

ScandMist 400P

Oil Fume
< 4.000 m³/h
Tower Version

Download datasheet