Forming/ Pressing

Formning/ pressning

Vid formning, valsning eller pressning av metall värms oljan upp av friktion. Detta resulterar i att oljerök avges från maskinen och förorenar luften i produktionsområdena.

MANN+HUMMELs ScandMist-filtreringssystem är den perfekta lösningen för att hålla luften, som anställda och maskiner omges av, hälsosam och ren – även vad gäller extremt små oljerökdroppar mindre än 1 mikrometer i storlek som formas när exempelvis olika tillsatser används. Våra system säkerställer ren luft till den lägsta totala kostnaden.

ScandMist 100R

Oil Smoke
 < 1.000 m³/h
Tower Version

Download datasheet

 

ScandMist 100R OEM

Oil Smoke
 < 1.000 m³/h
On-Top Version

Download datasheet

 

ScandMist 100R OEM MD

Oil Smoke
< 1.000 m³/h
On-Top Version

Download datasheet

 

ScandMist 200R

Oil Smoke
< 2.000 m³/h
Tower Version

Download datasheet

ScandMist 350R

Oil Smoke
< 4.000 m³/h
Tower Version

Download datasheet

ScandMist 200D

Oil Mist
< 2.000 m³/h
Tower Version

Download datasheet

ScandMist 200D OEM

Oil Mist
< 2.000 m³/h
On-Top Version

Download datasheet

ScandMist 200D OEM MD

Oil Mist
< 2.000 m³/h
On-Top Version

Download datasheet

ScandMist 350D

Oil Mist
< 6.000 m³/h
Tower Version

Download datasheet

ScandMist 400D

Oil Mist
< 4.000 m³/h
Tower Version

Download datasheet