Europa

För ytterligare information skicka ett meddelande till info-oilsmoke@mann-hummel.com

ScandMist - för rena och säkra verkstadsmiljöer

Industriella processer genererar föroreningar som är farliga för människors hälsa och påverkar kvaliteten på de producerade delarna

Våra fördelar

 
 • Installera och glöm
  - Minska driftstopp för maskiner
  - Tillhandahåll värdefull produktionstid
  - Förbättra tillgängligheten på produktionsmaskiner
  - Inga driftsstopp i samband med rengöring/underhåll
  - Underhåll endast 1–2 gånger per år

 • Besparingar i driftkostnader med energieffektiva EC-motorer i kombination med en sluten regleringskomponent

 • Förstklassig med hög separationseffektivitet under lång tid

 
 
 • Ingångssignaler för kommunikation med CNC-maskin (t.ex. kopplingssignal)

 • Utgångssignaler för prediktivt underhåll

 • Enkel "Plug&Play"-installation tack vare standardindustrikontakter

 • Spara på återvinningskostnader genom att återanvända uttömda kylvätskor

 • Spara på värmekostnader genom att tillföra ren frånluft till arbetsområdet

 

Våra tjänster

Vi hjälper er att efterleva regler och bestämmelser genom att granska er utrustning och utarbeta en luftkvalitetsrapport. Dessutom är vårt högpresterande system kompatibelt med ert nya eller befintliga ventilationssystem (enligt era behov). Vi tillhandahåller även medföljande enheter såsom frekvensomvandlare, oljepumplådor och tryckgivare.

Mäter effektiviteten
i ert befintliga filtersystem

Fastställer luftkvaliteten
i ert system

 

Designar ett system för oljedimma
som är anpassat efter era behov


Kontaktperson