Filter för oljedimma

Avlägsnande av rök, oljedimma och emulsionsdimma från industriella miljöer och processmiljöer