ScandVane

Inledning

Dåliga och underdimensionerade luftintag får ofta problem med korrosion och organisk påväxt. I många fall orsakas dessa problem av en alltför hög lufthastighet genom intaget, något som kan åtgärdas genom att använda ScandVane ytterväggsgaller.

ScandVane är en tålig och effektiv avskiljare som består av vertikala profiler som genom tröghetskrafter separerar vattendroppar från luften. Detta sker genom att avlänka luften ett antal gånger längst profilens bredd och ett antal inbyggda krokar säkerställer att vattnet dräneras bort från luftströmmen.

ScandVane finns tillgänglig i två varianter; ScandVane Marine för applikationer med höga krav samt ScandVane Standard som ett prisvärt alternativ för mindre krävande miljöer. Båda finns tillgängliga i ett antal olika material för hölje och profiler för att passa ett stort antal olika tillämpningar och kan också utrustas med elektrisk värmekabel för att undvika ispåbyggnad.

ScandVane är lösningen för ett effektivt väderskydd.

Funktioner

 • Tillgänglig i två varianter – Standard and Marine
  För högsta möjliga effektivitet och prisvärdhet i varierande tillämpningar
 • Anpassad till olika miljökrav
  Optimerar livslängd och prestanda
 • Lågt tryckfall
  Reducerar energiförbrukning och sänker driftskostnader
 • Vertikala lammellprofiler med integrerade dräneringskrokar
  Ger kontinuerligt dränage och hög vattenavskiljningsgrad
 • Går även att få skräddarsydd lösning
  För enkel integrering med existerande system