Väderskydd

Väderskydd från MANN+HUMMEL är tåliga avskiljare för vatten och vattendimma speciellt framtagna för att användas i kustnära eller marina områden. Vattendropparna avskiljs genom att avlänkas ett flertal gånger i luftströmmen och dräneras sedan bort.