Europa

För ytterligare information skicka ett meddelande till info-oilsmoke@mann-hummel.com

ScandMist FBT

Inledning

Gasturbiner och andra motorer förbrukar stora mängder olja för att smörja och skydda sina inre delar och lagerytor. När denna olja utsätts för höga temperaturer och högt tryck, bildas stora mängder av mycket fin oljedimma, som ofta är ventilerad från oljetanken till atmosfären, vilket leder till luftföroreningar och betydande oljeförbrukning.

ScandMist FBT sänker både dina driftskostnader och miljöpåverkan genom att avskilja oljedimma från smörjsystem av motorer, gasturbiner, ångturbiner, pumpar och kompressorer. Den avskiljda oljan dräneras tillbaka till smörjoljetanken för återanvändning, vilket ger betydande besparingar.

ScandMist FBT levereras komplett med fläkt, frekvensomformare och trycktransmitter för att säkerställa att det önskade undertrycket i smörjoljetanken skall vara konstant.

Kan placeras direkt på smörjoljetanken eller på annan lämplig plats och anslutas via kanalsystem.

Funktioner

  • Fiber-Bed filterteknik

  • Kontinuerligt hög verkningsgrad

  • Konstruerad för kontinuerlig drift under extrema förhållanden

  • Bibehåller önskat undertryck i smörjsystemet

  • Sänker kostnader och miljöpåverkan

Specifikation

Nominellt luftflöde400 m³/h
Maximalt tryckfall2300 Pa
Motoreffekt1.1 kW
Spänning3 x 380 V, 50 Hz
Märkström2.5 A
Ljudnivå75 dB(A)
Effektivitet100% partiklar> 1 μm