Påsfilter

MANN+HUMMEL har ett brett utbud av påsfilter för olika applikationer. Genom ett långt utvecklingsarbete har vi tagit fram filter media som både är resistent mot mikrobiell påväxt och bygger på den nya nano fiber teknologin. Våra påsfilter anses vara ledande avseende prestanda och kvalité

Revo DuoSorb

Inledning

För att ta bort partiklar och lukter från luften krävs oftast att man har två separata filtersteg. Med Revo DuoSorb behöver det inte vara så. Genom att kombinera båda filterstegen i ett filter, klarar man sig med ett filtersteg istället. Den första delen av filtret består av ett partikel filtersteg med en filterklass motsvarande M6 enligt EN779. Därefter kommer nästa steg som består av ett gasfilter som effektivt tar bort alla lukter och andra farliga gaser.

Denna typ av filter passar där man har stora problem med exempelvis avgaser från trafiken eller från förbränning eller andra illaluktande processer. Ventilationsanläggningar är oftast konstruerade för ett filtersteg, med Revo DuoSorb klarar man att introducera även ett gasreningssteg utan att behöva bygga om anläggningen.

Specifikation

FilterklassM6
Tryckfall rent filter76 Pa @ 0.94 m³ /s *
Driftstemperatur-30/50 °C
Rekommenderat Sluttryckfall200 Pa *
Rekommenderad max relativ fukthalt< 90% *

 

* Kommentarer

Revo DuoSorb tillverkas i ett antal storlekar och utföranden. Ovanstående data avser dimension 592 x 592 x 635 mm, med 8 påsar. Om den maximala relativa fukthalten överskrids, försämras gasreningen. Gasreningen återgår till det normala då fukthalten sjunker under maxvärdet.

Broschyr